Alle har kjente smitteveger Foto: Kenneth Svenningsen

Fem nye smittetilfelle etter testinga torsdag

Bjørnafjorden kommune melder om fem nye smittetilfelle frå torsdag. Fire knytt til Flåten naturbarnehage og ein annan nærkontakt.

Dei fem tilfella er:

To born i Flåten naturbarnehage

Kvinne i 20-åra. Forelder i Flåten naturbarnehage

Mann i 60-åra. Relasjon til utbrotet i Flåten naturbarnehage

Kvinne i 60-åra. Nærkontakt med anna smittetilfelle.

Var alt i karantene

— Dei som fekk påvist smitte i går, sat allereie i karantene. Det er difor ingenting som tyder på at dette spreier seg utover dei kjende tilfella. Samstundes så viser utbrotet i barnehagen at også det «originale» covid-19-viruset er smittsamt og at ein må vere nøye med å følgja smitteverntiltaka som å halda avstand og testa seg og halda seg heime om ein får symptom, seier assisterande kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale.