Koronasmitta person fekk 20.000 i bot etter å ha oppsøkt fest

50 oppdrag: Vest politidistrikt opplyser at dei har registrert 50 oppdrag relatert til korona i helga, kor eitt tilfelle resulterte i straffesak. Foto: Arkiv

Vest politidistrikt gav måndag eit forelegg på 20.000 kroner til ein privatperson for brot på smittevernlova §4.3.

Det opplyser politiet i ei pressemelding.

– Vedkomande er bekrefta smitta med Covid-19 og forelegget blei gitt etter at vedkomande braut lovpålagt isolasjon og oppsøkte ein fest natt til søndag. Politiet har i helga etterforska saka og avhøyrt fleire personar, vert det opplyst.

Av omsyn til personvernet går ikkje Vest politidistrikt ut med ytterlegare detaljar om hendinga eller vedkomandes alder, kjønn eller kor i politidistriktet hendinga skjedde.

- Vedkomande har blitt orientert om forelegget måndag. Dersom boten ikkje vert betalt, risikerer vedkomande fengsel i 40 dagar. Vi håpar folk skjønar alvoret i situasjonen landet står i og innrettar seg etter gjeldande lover, reglar og retningslinjer, seier påtaleleiar i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad.

Vest politidistrikt opplyser at dei har registrert 50 oppdrag relatert til korona i helga, kor eitt tilfelle resulterte i nemnde straffesak.

Politiet kan ikkje fastsetja eit tal for kor mange menneske som kan møtast privat og oppmodar den enkelte til å bruka sunn fornuft og sjølv foreta ei nøktern vurdering av kva som er forsvarleg.

- Klare lovbrot vil bli forfølgde. Det er gjort klart av riksadvokaten at lovbrot som inneber brot på bestemmingar som skal bidra til å redusera smitterisiko, skal prioriterast, seier Fløystad.