Det er færre ambulanser i Noreg enn det var tidleg på 2000-talet. LHL og Ambulanseforbundet i Delta ønskjer no raskare responstid og forsikringar om det.
Det er færre ambulanser i Noreg enn det var tidleg på 2000-talet. LHL og Ambulanseforbundet i Delta ønskjer no raskare responstid og forsikringar om det.

LHL og Ambulanseforbundet i Delta krever lovfestet responstid på ambulansen

Vi krever lovfesting av responstid på akuttmedisinske tjenester, herunder medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt og bil-, båt- og luftambulanse.

Mennesker med hjerte- og lungesykdom, samt hjerneslag utgjør en stor andel av dem som har behov for akuttmedisinsk bistand. Vi krever lovfesting av responstid på akuttmedisinske tjenester, herunder medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt og bil-, båt- og luftambulanse.

I dag gjelder anbefalte normtider. Det er ikke forpliktende nok. For mange med akutt hjerte- og lungesykdom, samt hjerneslag, er rask behandling avgjørende. Det står om liv når tiden er knapp.

75 av 86 kommuner får stryk i forhold anbefalt responstid på ambulansen. Ambulanseforbundet har utviklet et responstidsbarometer som viser faktisk responstid for hver kommune vi besøker. De nasjonale anbefalingene for responstid sier at 90 prosent av ambulansene i tettbygde strøk bør være fremme på 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Realitetene er annerledes. 75 av 86 kommuner får stryk i forhold til anbefalt responstid på ambulansen.

Færre ambulanser

En kartlegging gjennomført av LHL og Ambulanseforbundet basert på SSBs siste oversikt viser at antall ambulanser har sunket med 14 prosent siden 2002, samtidig som folketallet i Norge har økt med 14 prosent i samme tidsperiode. I løpet av disse 15 årene har også oppdragsmengden for ambulansetjenesten i Norge økt med 46 prosent.

Ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten over hele landet må ha tilstrekkelig kompetanse og utstyr til å utføre diagnostikk utenfor sykehus. Det må være et krav om at alt helsepersonell som har plikt til å rykke ut for å hjelpe en pasient som har fått et akutt sykdomstilfelle må ha nødvendig faglig opplæring og medisinsk teknisk utstyr til å kunne stille diagnoser for deretter å iverksette korrekt behandling.

Det medisinsk tekniske utstyret må inneha en funksjonalitet slik at helsepersonellet kan dele denne informasjonen med spesialisthelsetjenestens vakthavende fagperson i løpet av noen får minutter.

Landsomfattende kampanje kommer til Os:

TIRSDAG 20. AUGUST KL. 1600 PÅ BEREDSKAPSSENTERET PÅ MOBERG

Her vil lokale forhold bli nærmere belyst hva gjelder responstider i vårt område. Både lokal presse og representanter for helse- og beredskapssektoren samt politiske partier er invitert. Ordfører og representanter for LHL og Delta vil være til stede. Alle er velkommen !

Hilsen

Terje Søviknes, Åse Gjerde og Jan Oddvar Gjerde

Ordfører Os kommune Hovedtillitsvalgt, Delta-leder, LHL Os