Mottek beviset: Ketil Dybfest, dagleg leiar ved Montér Os, mottek utmerkinga frå ordførar Trine Lindborg. Foto: Montér

Montér fekk overrekt beviset på at dei er Miljøfyrtårn

Ordførar Trine Lindborg stod for overrekkinga onsdag.

Optimera sentralt, som Montér er del av, vart sertifisert i februar 2020. Montér i Kolskogen vart sertifisert i november i fjor. I dag fekk dei sjølve utmerkinga overrekt av ordføraren.

Kjeldesortering i inne- og ute-butikk, miljøvenlege koppar og sortering av alle byggjemateriala, er berre nokre av tiltaka verksemda gjennomfører. Dei har også teke i bruk signerings-iPad for å unngå utskrift av papir, og i 2019 byta verksemda til el-truckar.

Optimera skriv i ein felles uttale at «miljø og berekraft er eit felles ansvar, og ei prioritert satsing hos oss».

– Miljøfyrtårn gjer det lettare for Optimera å strukturera og få heilskapleg kontroll på miljøarbeidet. Kriteria gjer også at vi må tenkja nytt og vidareutvikla rutinane våre, heiter det vidare.

Samtlege sjølveigde Montér-butikkar her i regionen er no sertifiserte, inkludert distribusjonslageret på Ulven.