Olav Kvinge talar for at Noreg må vera med i EU.
Olav Kvinge talar for at Noreg må vera med i EU.

Norge, en del av Europa

I Norge har vi en tendens til å si at ”I Europa gjør de slik eller ikke slik, osv”. Vi glemmer gjerne at Norge i årevis har vært en del av Europa og det europeiske samarbeidet, formelt og uformelt.

Hansatiden, Vikingtiden (på godt og vondt), EFTA, EØS, med mer er eksempler på dette. Norge har med andre ord alltid, siden ”tidenes morgen” vært godt innenfor den store og brede vestlige og europeiske samarbeid- og kulturkrets.

Norge er ikke annerledes

Mange av verdiene som vi hevder er de ”norskeste av de norske”, som ytringsfrihet, demokrati, trepartssamarbeidet, den moderne rettsstaten, parlamentarismen, den kristne kulturarven er alle ideer som først ble ”klekket ut” i Europa, men som senere kom til Norge. Vi kan kanskje si at vi har videreutviklet og perfeksjonert noen av disse ideene i tillegg til at vi har importert dem. Likevel er flere av disse universelle og vi nordmenn har på ingen måte ”eiendomsrett” til de. Historisk var det fiske- og kystkulturen samt handelskulturen og den norske bonden som brakte og spredte disse nevnte verdier og kulturer til Norge og utover i landet.

Mange nordmenn har likevel en underlig forestilling om at vi er så spesielle sammenlignet med andre nasjoner i Europa. Det underlige er kanskje derfor at det er nettopp i disse (yrkes-)gruppene, bønder og fiskere, motstanden mot EU er størst. Fokus på Norge som et ”annerledesland” promotert av særlig Sp var en vellykket strategi mot norsk EU medlemskap.

Det er lett å glemme bakgrunnen for EU, opprettelsen av ”Det europeiske kull- og stålselskap” i 1951. Hensikten var i starten å få kontroll over kull og stål i medlemslandene med sikte på kontroll over europeisk rustningsindustri. Dernest ville handel mellom landene knytte landene så tett sammen økonomisk at krig ville bli ”umulig”. Fredsprisen EU fikk i 2012 var kanskje en av historiens mest fortjente, men minst 20 år for seint!

Trenger et samlet Europa

Særlig i dag, i 2019, mener jeg det er grunn til å minne om opprettelsen av EU og at en av argumentene var å stanse ideologier som hadde lagt Europa i ruin. Ideologier og tankesett vi ser konturene av også i 2019, dessverre. Oppblomstringen av det jeg kaller brune krefter, ”flørting” med fascistisk tankesett. Eksempler ser vi bl.a i Ungarn, Nederland, Frankrike, Sverige og Polen. Hatretorikken florerer. Murer bygges og ytringer sensureres. Vi skal heller ikke glemme at det den gang, for 80 år siden, ikke startet med utryddelsesleire, arrestasjoner, frihetsbegrensninger, konsentrasjonsleire, henrettelser og gasskamre. Det startet med ord og hat. Vi trenger et samlet Europa fordi bare felles løsninger kan løse felles problemer.

Norge har to ganger i nyere tid, ved folkeavstemning, sagt nei til nærmere integrering i Europa. I 1972 og i 1994 stemte vi nei til henholdsvis EF og EU.

En av årsakene til at jeg er tillitsvalgt for Høyre, er at Høyre har programfestet nærmere integrering med Europa, altså ja til EU. Det er stor takhøyde i Høyre og det er tillatt med flere tilnærminger til denne og andre saker. Prinsipprogrammet til Høyre slår likevel fast et klart ja til EU. Likevel skal jeg ikke underslå at det er mye jeg vil forandre med EU!

Gode europeiske verdiger

Selv om det er lokalvalg i år, mener jeg at velgerne i Os har krav på å få vite hva jeg mener også om denne saken. Mitt poeng er å trekke frem verdier vi som europerer har nedarvet gjennom århundrer, viderutviklet og er stolte bærere av. Det er verdier som ikke er forenlig med hatkultur, stigmatisering, fremmedfrykt, konspirasjonsteorier og oppkonstruerte fiendebilder.

Jeg sier altså JA til EU.

Olav Kvinge

15. kandidat Bjørnafjorden Høgre