Hektisk periode: Hans Kristian Sælen fortel at det går mykje tid i å flytta rundt på varer under ombygginga, men at slik må det berre bli for at ikkje drifta skal bli påverka. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Nytt vekstår for Jernia Sælen – opnar «ny butikk» til våren

Familieverksemda kan sjå attende på nok eit godt år, i ein småkaotisk ombyggingsfase.

– Vi er ferdige til våren. Det kan du skriva, seier Hans Kristian Sælen.

Vi har nett vore på omvising i butikken. Ombygginga og utvidinga starta i fjor, og vil føra til at butikken får om lag 100 kvadratmeter ekstra flate til butikk-delen. Verkstaden blir flytta på, og trappa midt inne i butikken, skal snuast.

Snur om: Trappa midt i lokalet skal dei snu slik at vareutstillinga i andre etasje blir lettare tilgjengeleg og meir synleg for kundane. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

– Totalt får vi om lag 250 ekstra kvadratmeter etter at arbeidet er ferdig. I andre etasje har vi utstilling av større maskiner. Denne delen blir også større, og lettare tilgjengeleg ved at vi snur trappa, fortel Hans Kristian, og legg til:

– Utstillingsdelen er det ikkje så mange som har fått med seg. Det er nokon som har vore oppe og kikka, og andre som har forvilla seg opp der. I staden for oppgang frå bak i lokalet, vil trappa bli snudd slik at ein har oppgangen i området ved kassen.

Les også
Planlegg utviding av familiebedrifta

Det har ikkje vore snakk om å stengja butikken under ombygginga. Det å halda ope medan arbeidet går føre seg, er ikkje heilt beint fram.

– Det går ein del tid på å flytta rundt på varer, men det går. Innvendig skal arbeidet vera ferdig innan første halvdel av februar er omme, slik at vi er klare til vårsesongen – som er vår hovudsesong – startar.

– Har de nok varer til å fylla 100 kvadratmeter ekstra med butikk?

– Det skal ikkje bli noko problem, seier Hans Kristian og smiler.

Stor utviding: Når arbeidet er ferdig, vil dei ha om lag 250 ekstra kvadratmeter til rådvelde. Om lag 100 kvadratmeter til butikk-delen. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Veksten held fram

I ei tid der fleire har lagt ned verksemda, har mange nye butikkar etablert seg i sentrum. Nokre av desse har forsvunne igjen, medan andre har fått fotfeste. Familieverksemda Jernia Sælen, som blei starta i 1954, verkar å ha funne suksessoppskrifta. Etter rekordåret 2014, har dei hatt 12 prosent vekst i omsetnad kvart år. Det hadde dei også i 2019.

– Vi har hatt stabil vekst dei siste åra, ja. Vi håpar på litt større vekst i 2020. Vi har lojale kundar og det at kommunen veks, gjer at vi registrerer mange nye kundar også, seier Hans Kristian og smiler.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Rekord-veke for Jernia Sælen

Det er fleire årsaker til at verksemda går så godt som han gjer, ifølgje Hans Kristian.

– Vi har eit stort fokus på kundeservice. Verkstaden vår er også eit stort pluss, ved at vi kan fiksa maskiner som er kjøpt hos oss. Det gjer det lettare å koma hit og handla, og kundane betaler gjerne eit par hundrelappar meir for produktet her, enn ved å handla på internett, seier han og legg til:

– Når det er sagt, kan vi ikkje prisa oss ut av marknaden. Vi kan vera så gode som helst på service og oppfølging, men om prisen vi set på produkta er heilt feil, vil kundane handla andre stader.