Rekord: I Bjørnafjorden er det 17.442 som har røysterett. 7.679 av desse har førehandsrøysa. Det utgjer 44 prosent.

Rekordmange har førehandsrøysta. Dermed vert det ekstra spanande kl 21

Over 1,6 millionar har førehandsrøysta ved årets stortingsval.

Førehandsrøystene gjev grunnlaget for prognosen kl 21 og med rekordmange førehandsrøyster er grunnlaget betre enn det har vore nokon gong tidlegare, og prognosen kan koma til å gje ein god peikepinn på det endelege resultatet.

I Bjørnafjorden er det 17.442 som har røysterett. 7.679 av desse har førehandsrøysa. Det utgjer 44 prosent.