Snorklipping: Ordførar Trine Lindborg klipte snora og det blei fyrt av ei «konfetti-salve» då Innolab blei offisielt opna tysdag. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Sparte ikkje på krutet: Innolab blei opna med eit smell tysdag

Det var fullt hus i Bjørnafjorden gründerpark under den offisielle opninga av Innolab tysdag.

Etter å ha gjennomført vel 20 test-økter i haust, kunne Innolab endeleg for alvor starta opp denne veka. Representantar frå ulike lag og organisasjonar, skular og kommunalt tilsette, for å nemna nokre, var alle samla i Bjørnafjorden gründerpark – basen til Innolab. Etter at snorklipping ved ordførar Trine Lindborg var gjennomført – og konfettien hadde lagt seg, var det ein opplagt kommunedirektør som tok talarstolen.

Les også
Lanserer Innolab til hausten: Skal driva fram nytenking i Bjørnafjorden kommune

– Her kan ein finna dei smarte løysingane, ved å tenkja utanom boksen – og tenkja ei tanke heilt ut. Det er for ofte at gode idear ikkje vert sett ut i live, seier Christian Fotland.

Mantraet til Innolab er samla, dela og engasjera. Ved tverrfagleg arbeid, skal dei koma fram til nye, innovative tankar som skal setjast ut i live.

– Vi knyter band mellom kommunalt tilsette, innbyggjarar, lag, organisasjonar og verksemder. Alle har ulike nøkkelhol som ein ser gjennom. I Innolab skal vi engasjera kvarandre og spinna vidare på kvarandre sine idear, seier Innolab-leiar, Jeanette Heggland.

Vidare fortalde Heggland at det har vore ei spanande tid heilt sidan dei starta opp arbeidet med Innolab i fjor haust. Det har vore godt å kunna støtta seg til Innolab Bergen, som starta tilsvarande arbeid for nokre år sidan. Dei var også på plass tysdag.

Les også
Offisiell opning av Innolab i januar: Hjelper kommunetilsette med å løfta blikket og tenkja annleis

– Vi må berre få takka for at de deler og hjelper oss. Ikkje minst må vi få takka Christian (Fotland journ.mrk.) for at han vågar satsa på oss. Vi har fått frie tøyler, seier Heggland og smiler.

Effektivitet er noko dei set høgt i Innolab.

– Vi har alltid tydeleg mål for økta, slik at deltakarar veit kva som er forventa. I tillegg jobbar vi metodisk og med stram tidsstyring, ved hjelp av fasilitatorar som sikrar at ein snakkar om dei rette tinga. Ein har ikkje tid til dei lange diskusjonane. Her er det frå ord til handling, og så til eit resultat, kjapt.

«Shut up and move on»

I lokalet har dei plassert parkeringsskilt. Dette fordi at dei som er til stades skal parkera alle andre tankar, enn dei som gjeld det som står på agendaen.

– Vi kan nok opplevast som tydelege. Klart det er rom for å dela andre gode idear, men dette skal ein gjera i pausar eller etter at vi er ferdige. Vi kjenner også alle nokon som held fram med å snakka sjølv om det er tydeleg at ein har forstått poenget for lengst. Då er det berre til å ta i bruk omgrepet «sumo», som vi har kome på. Då er det berre til å pirka vedkomande på skuldra og seia sumo – som står for shut up and move on. De må berre stola på oss. Vi skal styra dykk gjennom dette, seier Heggland til forsamlinga.

På talarstolen: Kommunedirektør, Christian Fotland, har stor tru på Innolab - noko han snakka om då det blei ønskt velkomen. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Det kom eit spørsmål frå forsamlinga før Heggland var ferdig med innleiinga. Kven er det som har ansvar for å handla etter at dei var ferdige med å koma med idear?

– Det er eit godt spørsmål. Vi vil alltid avslutta med kva som skal vera neste steg, og finna ut kven som har ansvar for å sjå til at det blir gjennomført, fortel Heggland.

Etter at arbeidet med temaet var over, kunne Innolab-leiaren fortelja at ho var veldig nøgd med den første offisielle samlinga.

– Eg er veldig nøgd med opninga, val av tema, og ikkje minst kva vi fekk til i økta. Vi har mange gode idear og tankar som vi allereie no skal setja i verk. Når vi jobbar saman som samfunn, er det utruleg kva vi kan få til, det gjeld berre å snakka i lag, seier ho.