Kontroll: Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll i Hjellemarka. (Arkivfoto) Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen stilte seg opp i Hjellemarka tysdag

18 bilar vart kontrollerte.

Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll i Hjellemarka.

Det enda med fem bruksforbod og to dekkgebyr. Fire av køyretøya hadde skriftlege manglar.

Dette vart resultatet:

Bruksforbud:

Manglande lys (tilhengjar)

Begjæring (tilhengjar, ordna på staden)

Artikkelen held fram under annonsen.

Dekk (tilhengjar, synleg cord)

Bremsevirkning (tilhengjar)

Lastsikring (lastebil)

Fire kjøretøy fekk tekniske mangelsetlar.

Det blei skrive to dekkgebyr.