Råkøyring: To nye tilfelle av råkøyring på Hegglandsdalsvegen. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

To menn mista førarretten etter råkøyring på denne vegen

To menn må klara seg utan førarkortet i ein periode grunna køyringa deira fredag kveld.

— Utrykkingspolitiet hadde kontroll på Hegglandsdalsvegen fredag kveld i 20.30-tida. Det står ikkje noko om kor mange dei kontrollerte, men det kjem fram at ein ung mann mista førarkortet etter å ha køyrd i 83 km/t. Det er 50-sone på staden, opplyser politioverbetjent, Atle Birkeland.

Les også
To bjørnafjordingar fekk 5.500 kroner i bot etter gjennomsnittsmåling

Han var ikkje åleine om å møta denne skjebnen fredag kveld. Ein mann i 20-åra som kom forbi litt seinare, blei også tatt for å køyra for fort. Han køyrde i 70 km/t, noko som isolert sett ikkje er nok til å tapa førarretten. Men den unge mannen hadde samla opp åtte prikkar eller meir i løpet av dei siste tre åra, og taper føreretten dei neste seks månadene — jamfør denne oversikta.

Les også
To fartssyndarar tatt i Hegglandsdalen
Les også
Laserkontroll ved barnehage: Fire bilistar køyrde for fort
Les også
Fartssyndarar: Tre bilistar måtte ut med til saman 13.100 kroner
Les også
Fartskontroll laurdag: Her blir den femte bota skriven ut
Les også
– Her er det intens stygg køyring til alle døgnets tider
Les også
Sjokkerande tal: 16 bøtelagde for å køyra for fort – rett forbi ein barnehage