Kortare stans: Det kan bli kortare stans på strekninga i samband med BKK sitt arbeid. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Tre heng over straumleidningar i Lyseklostervegen

Politiet opplyste onsdag morgon at BKK er på veg til staden.

Det kan bli kortare stans på strekninga i samband med BKK sitt arbeid, og det kan bli vanskeleg for store køyretøy å passera.

Meldinga kom vel kl 7. Det er ikkje kome ytterelgare oppdateringar frå politiet.