Os Aktiv: Os sentrum krins har Os Aktiv som sitt vallokale, men du må ikkje nødvendigvis stemma i din krins. Foto: Torgeir Holme

Valdagen er her - dette er vallokala i Bjørnafjorden

I dag skal det avgjerast kven som skal styra landet dei neste fire åra. Skal du røysta i dag? Her er vallokala i Bjørnafjorden.

Dette er vallokala i Bjørnafjorden for stortingsvalet 2021 på valdagen 13. september:

Eikelandsosen krins: Fjorden arena

Fusa-halvøya krins: Fusa samfunnshus

Lysekloster krins: Lysekloster barneskule

Nore Neset krins: Nore Neset ungdomsskule

Os Nord krins: Os idrettspark

Os Sentrum krins: Os Aktiv

Søre Fusa krins: Søre Fusa skule

Søre Neset krins: Lunde barneskule

– Du som er folkeregistrert i Bjørnafjorden kommune, kan stemma ved alle lokala i kommunen - ikkje nødvendigvis i krinsen din, opplyser kommunen på sine heimesider.

Artikkelen held fram under annonsen.

Lokala stengjer kl 21.