Øving: Slik såg det ut under ei øving på atomberedskap på Ulven leir i mai i fjor. Foto: Anne Marie Aarøen Vangsnes Foto: Cathrine Brodahl

Varslar storøving: Viktig å unngå uro og mistydingar

Vil prega store delar av lokalmiljøet.

Kvart år gjennomfører FHS Sjøkrigsskolen ei meistringsøving i Bergen og Os i samband med utdanninga av nye offiserar og befal til Sjøforsvaret.

Det opplyser kommandørkaptein Ole Stensland i ei pressemelding sendt til Bjørnafjorden kommune.

Artikkelen held fram under annonsen.

Øvinga startar fredag 9. juni og varer til og med laurdag 17. juni. Den vil bli gjennomført ved eller i tilknyting til Sjøkrigsskolen, Haakonsvern Orlogsstasjon, Korsnes øvingsområde og Ulven Leir.

I tillegg vil ein bruka fjellområda mellom Fana, Kalandseidet og Ulven Leir.

Strøno og Askvikneset

Øvande styrker vil også gjera seg nytte av kystområda rundt Strøno, Askvikneset og Korsneset.

Øvingsaktiviteten til sjøs vil bli gjennomført med småbåtar (Forsvarets Sjøbjørner, samt enkelte sivile fartøy).

I underkant av 300 personar deltek totalt.

Ved å senda ut pressemelding på førehand, håpar øvingsleiinga å unngå uro og miskommunikasjon.

— Sjøkrigsskolen ynskjer å understreka kor viktig det er å halda god kommunikasjon med omkringliggjande kommunar og aktørar.

Medan øvinga pågår vil det også vera ein døgnbemanna telefon der leiinga kan nåast.

Artikkelen held fram under annonsen.