Raskare utbetaling: Raskare utbetaling av støtte til kulturlivet, både driftsstøtte og til prosjekt, er mellom akutt-tiltala frå Vestland. Foto: Camilla Kvamme

Vestland med akutt-tiltak til nærings-, samfunns- og kulturliv

Vestland fylkesutval har vedteke ei rekkje tiltak for å dempa konsekvensane av koronaepidemien.

– Midlane som vi no har vedteke å setja inn, er akutt-tiltak for å hjelpa der det trengst mest. No er jobben vår å sikra at vi får mest mogleg effekt ut av kvar krone, samstundes som vi legg planar for korleis vi skal jobba på lengre sikt, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Fylkesutvalet har løyvd 22,1 millionar kroner til tiltak for reiseliv og beslekta næringar, leverandørindustrien innan olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, bedrifter i startfasen og tiltak retta direkte mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge.

Også kulturlivet får støtte frå fylkeskommunen.

Tiltaka omfattar mellom anna:

4,4 millionar kroner til enkeltbedrifter gjennom Innovasjon Norge

Tiltak til reiseliv

Støtte til næringshagar og inkubatorar

Auka tilskot til etter- og vidareutdanning

11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring (BIO)

3 millionar kroner til å starte nye bedrifter

Artikkelen held fram under annonsen.

9 millionar til forsking og innovasjon

Raskare utbetaling av støtte til kulturlivet, både driftsstøtte og til prosjekt

Sjå detaljane i tiltakspakken her.