Fjellet er på ca. 2000 meter og er en del av et større rekreasjonsområde i Kootenay-fjellene.
Fjellet er på ca. 2000 meter og er en del av et større rekreasjonsområde i Kootenay-fjellene.

Mount Lepsøy i Canada

Midt inne i det innerste av British Colombia er det et fjell som har fått navnet Lepsøy. Fjellet er på ca. 2000 meter og er en del av et større rekreasjonsområde i Kootenay-fjellene. Hvordan har fjellet fått dette navnet?

Ove Frotvedt

Undertegnede benytter av og til fritiden til å granske slekten. Min mormor het Lepsøe Andreassen til etternavn. Jeg kan følge hennes morslekt Lepsøe tilbake til gården Bø (dagens b.nr. 1 og 4) på 1500-tallet. Slekten etter stamfaren, Edis Bø, følges fra denne gården via Sælen på Søfteland, Åsen og til plassen Træet (også kalt Tresviki) på Lepsøy.

I British Colombia

På midten av 1800-tallet flyttet min mormor sin oldefar, Ole Severin Lepsoe, til Bergen og livnærte seg som kystskipper. Denne Lepsøy slekten inkluderer blant annet grunnleggeren av skjorte- og kosmetikkselskapet Albert Lepsøe. De som bodde igjen på Løpsøy, døde ut og plassen gikk tilbake til hovedbruket.

På min vei gjennom studier av denne slekten, kom jeg over en artikkel i Historical News fra British Colombia i Canada. Artikkelens navn var «The Naming of Mount Lepsoe». Det viser seg at midt inne i det innerste av British Colombia er det et fjell som har fått navnet Lepsøy. Fjellet er på ca. 2000 meter og er en del av et større rekreasjonsområde i Kootenay-fjellene. Hvordan har fjellet fått dette navnet?

Spitfire-pilot i England

En del av min fjerne slekt kom til Trail i Bristish Colombia i 1925. Robert Lepsøe sr. ble rekruttert som elektrokjemiker til et stort gruveselsskap i området. Han hadde med seg familien med konen Hjørdis og tre sønner, Gunnar, Christian og Robert jr. Sistnevnte hadde tenkt å studere medisin og kom inn på Universitetet i Alberta, men den andre verdenskrig brøt ut, og Robert jr. vervet seg og ble flyver. Etter en grundig opplæring havnet han til slutt i Royal Norwegian Air Force og tjenestegjorde i England som Spitfire-pilot.

Mount Lepsoe er verdt et besøk. Det ligger ikke langt fra grensen mot USA.
Mount Lepsoe er verdt et besøk. Det ligger ikke langt fra grensen mot USA.

Under et av angrepene mot tyske styrker, i et forsøk på å åpne havnen i Antwerpen slik at allierte styrker kunne gå i land med sitt utstyr, ble Robert Jr. sitt fly skutt ned da det var på vei tilbake til England, og Robert omkom.

Utmerket idrettsmann

Robert jr. var en utmerket idrettsmann i sin ungdom. Han brukte mesteparten av tiden sin i fjellene rundt Trail. Skiidretten stod hans hjerte nærmest og han lærte mange kanadiere den norske kunsten å stå på ski. Han var også aktiv speider og fikk tidlig stor respekt og interesse for fjellene i Kootenay.

Som junior-skogvokter var han delaktig i å plante ut tusenvis av granplanter for å bringe grønnfargen tilbake i fjellet etter avskoging på 1800-tallet.

Ble hedret med fjelltopp

Så sent som i 1997 ble det bestemt at Robert Lepsoe jr. skulle hedres for sin innsats under den andre verdenskrig. Under en lokal seremoni fikk han en fjelltopp kalt opp etter seg.

Mount Lepsoe er verdt et besøk. Det ligger ikke langt fra grensen mot USA. Jeg besøkte stedet for en del år tilbake da jeg var i Libby i Montana, en liten trelast-by med sterke røtter til Hardanger. Områdene her, på begge sider av grensen, er en drøm for friluftsinteresserte og er verdt et besøk.

Artikkelen held fram under annonsen.

Robert sr. pensjonerte seg fra gruveselskapet i 1946 og ble tilbudt en professorstilling ved universitetet i Trondheim. Han og konen reiste hjem til Norge og tok Robert jr. sin urne med seg til Bergen hvor han var født, men hans ånd lever fortsatt i fjellene rundt Trail som han elsket så kjært.