Det er viktig at vi ikke legger alt ansvaret på å aktivisere barn og unge over på foreldre, og i hvert fall ikke på barna selv, mener Thorstein Skårnes.
Det er viktig at vi ikke legger alt ansvaret på å aktivisere barn og unge over på foreldre, og i hvert fall ikke på barna selv, mener Thorstein Skårnes.

Ønsker vi kun flinke barn og unge?

Det er få, eller ingen, møtesteder i Os for barn og unge mellom klokken 15-22 på hverdager. En slik arena bør komme på plass, enten det er et kommunalt, privat eller frivillig initiativ.

Norske skoleelever blir stadig flinkere. Siden 2009 og frem til 2016 har de gjennomsnittlige grunnskolepoengene gått fra 39,5 i gjennomsnittsalder til fjorårets 41,2 på landsbasis. I 2016 blir elevene i alle fylker flinkere, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå og elevenes innvadringskategori. Men ønsker vi kun flinke barn og unge?

Tall fra SSB viser at vi får stadig mer fritid, men bruker mindre og mindre av tiden på venner og familie - og mer og mer tid foran en skjerm. Undersøkelser fra 2012 viste at barn og unge i alderen 9-19 år er hjemme omtrent 15 timer i døgnet på hverdager, mandag til torsdag. Mye av denne tiden er barn og unge alene, og så mye som seks av disse 15 timene, som inkluderer søvn, brukes foran en skjerm hver eneste dag. Til sammenligning er gjennomsnittlig tidsbruk på venner blant 16-19 åringer kun 7 timer per uke.

Depresjon og stress

I 2010 var Norge det landet i Europa hvor hver enkelt bruker hadde flest antall venner per bruker på Facebook - med et gjennomsnitt på 216 venner (TNS Digital Life). Dette samtidig som vi bruker mindre tid på å fysisk være sammen med venner og familie. Vi bruker stadig mer tid på andres liv som vi følger på en skjerm, enn vi bruker på å ta del i vårt eget liv.

Ifølge Norsk helseinformatikk (NHI) opplever mellom 2-8% av alle tenåringer depresjon, og blant barn er tallet mellom 0,5-2,5%. Ottawa Public Health's Department of Epidemiology konkluderer i en undersøkelse fra 2015 med at ungdom som bruker mer enn to timer på sosiale medier hver dag har større sannsynlighet for å utvikle depresjon, oppleve stress og få selvmordstanker.

Felles samfunnsansvar

Ungdomsklubber eller ungdomskafe og andre forebyggende og sosiale tiltak bør være et felles samfunnsansvar. Det er viktig at vi ikke legger alt ansvaret på å aktivisere barn og unge over på foreldre, og i hvert fall ikke på barna selv. På lik linje med eldreomsorg bør vi ha en omsorg for våre barn og unge. Samfunnet bør gjennomføre en dugnad. En dugnad som inkluderer frivillige, politikere, foreldre, men også barn og unge selv.

Personlig mener jeg at møte mellom generasjoner er viktig. Spesielt i det å videreføre kunnskap og egenskaper som gjerne ikke er allemannseie i dag. Bare det å sløye en fisk, lage en seljefløyte eller ro en Oselvar eller være ute i båt, er noe som alle barn og unge får oppleve i dag. Fysiske opplevelser utenfor hjemmet, og gjerne muligheten til å møte gamle og nye venner. Kanskje noen av de man har på Facebook, Snapchat eller Instagram, men egentlig aldri har truffet - for slik er det nok mange som har det i dag.

Resultatet av morgendagen

Det er få, eller ingen, møtesteder i Os for barn og unge mellom klokken 15-22 på hverdager. En slik arena bør komme på plass, enten det er et kommunalt, privat eller frivillig initiativ som kommer på plass. Aktiviteter trenger ikke være avanserte, men det kan være alt fra lek, øvelser og rollespill til kurs og andre aktiviteter som kan gi barn og unge en bedre innsikt i seg selv, bevisstgjøre gode egenskaper og skape god reaksjonsmønstre som gjør dem mer selvsikre. For en satsing på barn og unge vil vi nyte godt av i fremtiden. Resultatet av morgendagen handler kun om hva vi gjør for barn og unge i dag. En god høst kommer ikke bare av å så riktig, men å passe på god næring og godt stell.