annonse

Blir først i landet med kamerastyrt parkeringsregulering i sentrum

Kamera ved sentrumsinnkøyringa
Kamera ved sentrumsinnkøyringa: Når Sesam Sesam sitt system er oppe og går vil det vera kamera på fire ulike stader rundt sentrumskjerna i Os. Eitt av dei vert her som Daniel Skotheim står, ved Lundehjørnet. (Foto: Kenneth Svenningsen)

Os kommune har tildelt Sesam Sesam ansvaret for å ivareta parkeringsreguleringa i Os sentrum.

Kenneth Svenningsen

Etter forslag frå Parkeringsutvalet i Os vedtok formannskapet i Os kommune tidlegare i år at ein skulle innhenta anbod for å løysa parkeringsutfordringane i sentrum. Etter to synfaringar i sommar gjekk utfordringa ut til ni interessentar. Denne veka vart det klart at anbodet går til Sesam Sesam. Dei tilbyr ei automatisert, billettlaus parkeringsteneste ved hjelp av videokamera og nummerregistrering.

– Etter det me veit blir Osøyro det første sentrumet i landet som får denne løysinga. Me trur mange fleire små tettstader og byer vil slå følgje. Løysinga er enkel og funksjonell, og ein slepp parkometerangsten og angsten for å få bot, seier næringssjef i Os kommune, Daniel Skotheim.

Gratis i to timar

Skotheim kan ikkje seia når den nye løysinga er på plass, men seier det vil skje så snart som mogleg.

– Me har utfordringar med parkering i sentrum og har i lengre tid venta på å finna ei løysing som vil hjelpe oss å regulera tilhøva. No meiner me å ha funne noko som vil fungera.

– Er det no heilt slutt på å stå gratis parkert i Os sentrum?

– Nei, det blir gratis dei to første timane. Deretter vil prisen auka progressivt etter kor lenge ein overstig desse timane, seier Skotheim.

– Korleis vil ein så betala for seg?

– Eg trur dei fleste har vore borti løysinga til Sesam Sesam tidlegare. I dag er det dei som styrer parkeringa mellom anna på Bystasjonen, i Klostergarasjen og på Bergen Lufthavn Flesland. Løysinga går ut på at kvar og ein som vil parkera i Os lastar ned ein app. Etter dette går det meste automatisk. Ved hjelp av kamera blir bilen registrert i det ein køyrer inn i sentrum, og i det ein køyrer ut, forklarar Skotheim.

Om nokon ikkje har ordna med app før dei kjem til sentrum, kan ein ordna opp for seg etterpå ved å gå inn på Sesam Sesam sine heimesider.

– Alternativet er at ein får faktura i posten. Det posiitive er at ein ikkje får bot, konstaterer Skotheim.

Fire sonar

I Os blir det fire sonar som vert styrte av kameraordninga til Sesam Sesam: Os sentrum, Oseana, Vognhallen og parkeringa ved Essoen og bort til Osbrua.

– I sentrum blir det kamera på fire stader – ved Lundehjørnet, ved innkøyringa til Brugata, ved innkøyringa frå rundkøyringa og inn mot bussterminalen og ved Os kyrkje i starten av Landboden-gata.

– Korleis blir det for folk som har private parkeringar innanfor sentrumsringen?

– Dei registrerer bilane sine, og slepp då å betala for tida dei er i sentrum og nyttar sine private plassar.

Ved Oseana og Essoen blir det gratis i to timar, før «takstameteret» byrjar å gå.

– Og langtidsparkering?

– Langtidsparkering, altså inntil 9 timar, blir det ved Vognhallen. Her vil det bli same kameraløysing. Inntil vidare vil det også vera langtidsparkering på grusen der P-huset etter kvart skal byggjast, og på parkeringsplassen bortanfor Kløvertun, samt på nedsida av Ungdomsskulen.

kenneth.svenningsen@osogfusa.no

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut