Velkomen til debatt i Os & Fusaposten

Vi set pris på engasjement og sterke meiningar og håpar at flest mogleg vil drøfta sakene vi legg ut. I kommentarfelta våre skal det vera høgt under taket, og målet er konstruktive og interessante debattar.

Vi bed om at dei som kommenterer utviser god folkeskikk og avstår frå personangrep og sjikane.

Vi tolerer ikkje trakassering, trugslar eller hatefulle ytringar. Slike kommentarar vil bli sletta. Det same gjeld for avsporingar.

Vil du kommentera på sakene våre, bed vi deg også unngå:

  • Tendensiøse attgjevingar eller bevisst feiltolkning
  • Spamming
  • Overdriven bruk av lenking til irrelevant innhold, samt lenking til reklame, salgslenker eller innsamlingsaksjonar
  • Brot på norsk lov, eller oppfordringar til slikt

Os & Fusaposten har eit presseetisk ansvar for kommentarfelta. Difor skjuler eller slettar vi kommentarer som bryt med retningslinjene våre. Ved gjentakande brot kan brukaren bli blokkert.

 

Reagerer du på innlegg i kommentarfelta våre eller har tips, kan du kontakta oss på post@osogfusa.no

 

God debatt!

Mvh,
Os & Fusaposten