annonse

Ein stor dag for Rådal-Svegatjørn-prosjektet

Stor dag
Stor dag: I føremiddag gjennomfører ein siste gjennomslaget i tunellarbeidet på ny E39 Os-Bergen. (Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen)

Ein ny milepåle vert nådd for vegen mellom Os og Bergen i dag.

Jostein Halland

I føremiddag gjennomfører ein nemleg siste gjennomslaget i tunellarbeidet.

Gjennomslaget skjer om lag 50 meter inne i den 9,2 kilometer lange Lyshorntunellen, som går mellom Rådal og Enedlausmarka.

Vegen blir bygd som fire felts motorveg. Tunnellengda blir på tilsaman 14,7 km - av total veglengde på 17,7 km. Den lengste tunnelen er
nettopp Lyshorntunnelen.

Skogafjellstunnelen på 1,5 km er lengst sør på veganlegget, mellom Svegatjørn og Endalausmarka. I Endalausmarka vert det bygd ein ny fylkesvegarm på 1,1 km som knyt E39 til Lyseklostervegen og nye næringsområde. Dagsona gjennom Endalausmarka blir på 1,1 km, og ender opp i Lyshorntunnelen i nordenden av marka. Lyshorntunnelen kjem i nord ut i Rådal, med ei kort dag-sone og kryssområde på 200 meters lengde. Vidare nordover går E39 gjennom den 2,2 km lange Råtunnelen. Denne tunnelen kjem i fjellet vest for dagens vegsystem forbi Rådal og Laguneparken.

Ny vegline held fram til dagens rv. 580 sør for Troldhaugtunnelen. Dagens rv. 580 blir også lagt i tunnel mellom Sørås og Skeievatn, med nytt kryssområde på Flyplassvegen ved Skeievatn. Det blir bygd toplanskryss – kryss i to høgder - i alle dagsonene mellom Svegatjørn og Rådal.

Dagens køyretid utanom høgtrafikk-periodane er på om lag 35 minutt. Ny veg gir ei redusert reisetid på om lag 17
minutt.
 

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut