Musikkfestivalen på Vinnes fekk den største tildelinga med 90.000 kroner til den 11. festivalen i rekka.
Musikkfestivalen på Vinnes fekk den største tildelinga med 90.000 kroner til den 11. festivalen i rekka.

Fusa kommune løyver 150.000 til festivalar og utstillingar

Vinnesfestivalen er eitt av tiltaka som får monaleg støtte.

Musikkfestivalen på Vinnes fekk den største tildelinga med 90.000 kroner til den 11. festivalen i rekka. Festivalen går av stabelen 21.-23. juni.

Dei andre tiltaka som fekk tilskot var:

Fortidsminneforeninga avdeling Fusa - 15.000 kroner til sommarkonsertar i Holdhus kyrkje

Fjord’n senterforening - 10.000 kroner til kulturprogram ved 30-årsjubileum våren 2019

Fusa husflidslag - 15.000 kroner til bunadsutstilling på Oseana kunst- og kultursenter hausten 2019

Engevik gaard/Bjørnefjorden matkultur - 20.000 kroner til matfestival på Engevik gaard i juni

jostein@osogfusa.no