Tilsette

Oversikt over tilsette

Abonnement

Leif Juvik

Mob: 938 40 376

Administrasjon

Reidar Hystad

Dagleg leiar

Mob: 906 76 983

Desk/grafisk

Linda Nytræ

Annonse og layout

Tlf: 55 09 33 57

Marit Tøsdal Hennes

Annonser og layout

Tlf: 55 09 33 54

Marknad

Karen Helland Velure

Marknadsleiar

Mob: 943 73 316

Martha Kristin Tuft Soltvedt

Salskonsulent

Mob: 970 43 001

Redaksjonen

Jostein Halland

Redaktør

Mob: 922 46 313

Camilla Kvamme

Journalist (vikar)

Mob: 924 90 654

Kenneth Svenningsen

Journalist

Mob: 412 51 142

Benjamin Søgnen Olsen

Journalist

Mob: 951 82 381

Anne Marie Aarøen Vangsnes

Journalist

Mob: 905 98 739