Stor betydning: Siden stiftelsen har Fremskrittspartiet hatt stor betydning for utviklingen av norsk politikk.

50 år for frihet

I dag, 8.april 2023, er det 50 år siden Fremskrittspartiet ble stiftet som Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Siden stiftelsen har Fremskrittspartiet hatt stor betydning for utviklingen av norsk politikk. Carl I Hagen, partiets formann gjennom 28 år, utfordret det etablerte politiske Norge. Frp gikk ofte i front, og presenterte nye politiske løsninger. I 2006 overtok Siv Jensen som leder, og i 2013 tok hun Frp inn i regjering for første gang.

Lokalt har Frp også en stolt historie. Tidlig på 70-tallet ble Os Frp stiftet, og Anders Lange holdt en av sine mange folkemøter i Fjellheim.

Artikkelen held fram under annonsen.

Utover på 1990-tallet økte oppslutningen om Frp i Os, og fra 1999-2019 styrte vi Os kommune med stødig hånd sammen med Høyre.

Partiets utgangspunkt var en protest mot staten, politikerne og monopolets makt. Anders Langes stiftelsestale 8. april 1973 satte forbrukerne og skattebetalerne i fokus, og ALP hadde som mål å kjempe mot høye skatter, avgifter, sløseri og statlig maktmisbruk som gikk utover folk flest.

Mange vil nok huske Anders Langes klassiske 10-punktslister med «Vi er lei av…» og «Vi vil…»

Gjennom femti år har Frp tatt kampen for mer frihet. Vi har kjempet individets kamp mot byråkratiet og den store stat, som ombudsmenn og -kvinner for den enkelte. Ingen sak har vært for stor, ingen sak har vært for liten.

Like viktig: Anders Langes fokus på statens rikdom, høye skatter og økende priser er like viktig i dag som for 50 år siden.

Frihet viktigere enn noen gang

Kampen for frihet og demokrati er viktigere enn noen gang. I hjertet av Europa slåss ukrainere for sin frihet mot Putins invasjon, krigsforbrytelser, og illegale nedslakting av uskyldige barn, kvinner og menn. Fremskrittspartiet støtter ukrainernes kamp for frihet.

Vår frihet handler om vår trygghet. Frp har derfor alltid stått for et sterkt forsvar, og at vi skal stå sammen med USA og NATO i sikkerhetspolitikken. Frihetskampen må kjempes hver eneste dag.

Frihet handler også om å stå opp for ytringsfriheten, privat eiendomsrett, mindre statlig styring og at folk kan ta egne valg for seg og sine.

Trygghet i hverdagen

For Fremskrittspartiet er det viktig at folk skal oppleve trygghet i hverdagen. Det handler om trygghet for liv og helse. Trygghet for arbeidsplassen, og vår personlige økonomi.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi vil ta i bruk all ledig kapasitet i helsevesenet. Der Ap/Sp-regjeringen får allergi så fort de ser ordet privat, mener Fremskrittspartiet at vi skal få ned helsekøene ved å bruke all ledig kapasitet.

Vi søker også valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen. Folk skal få de helse- og omsorgstjenester de har krav på, når de trenger det, solidarisk finansiert av felleskapet. Det skal ikke være lommeboka, eller økonomien i kommunen du bor i, som avgjør om du får hjelp.

Fremskrittspartiet har i 50 år kjempet for lavere skatter, lavere avgifter og mot offentlige inngrep. Kampen har ikke blitt mindre viktig når vi har en AP/SP-regjering som i jubileumsåret har gitt folk og bedrifter tidenes skatte- og avgiftssjokk.

Dette kommer på toppen av økende renter, skyhøye drivstoffpriser, rekordhøy strømpris og økende matpriser. For Fremskrittspartiet er målet at folk skal få beholde mer av egen inntekt, og har derfor fremmet forslag om å fjerne drivstoffavgiftene, halvere matmomsen og at ingen skal betale mer enn 50 øre/kwt for stømmen.

Frihetskampen fortsetter

Frihetskampen er en verdikamp som vi ikke kan tape. En kamp mellom de som tror staten og politikere står over hver enkelt av oss, og de som tror at du vet best selv. Det er kamp om samfunnet skal styres ovenfra og ned, eller som Fremskrittspartiet vil – gi folk mer frihet til å styre over sine egne liv. Til høsten er det kommune- og fylkesvalg. Da fortsetter FrPs frihetskamp.

I dag er vi stolte over de kampene vi har kjempet i Fremskrittspartiets første 50 år, og vil benytte anledning til å gratulere alle sympatisører, støttespillere og tillitsvalgte med dagen!

Terje Søviknes

2. nestleder Fremskrittspartiet