Ole Reinert Berg-Olsen: N/A

Barn, unge, næring, klima og miljø!

De som vil samarbeide med Venstre må forberede seg på at vi ikke gir oss uten sverdslag for skole og oppvekst.

I år gir Venstre velgerne i Bjørnafjorden et alternativ til den etablerte politikken. Hva vil en stemme til Venstre gi deg som velger? Barn, unge, næring, klima og miljø er våre hovedsaker.

Vi gikk inn i valgkampen i vår med et ønske om å være en ny, frisk, konstruktiv stemme. Venstre består av flinke, inkluderende mennesker med et godt hjerte, som er engasjert i kommunen vår og vil det beste.

Artikkelen held fram under annonsen.

Denne våren har vi også formet partiet på nytt. Vi har laget et partiprogram som prioriterer barn, unge, næring, klima og miljø. Samtidig er vi opptatt av kvalitet i helse og eldreomsorg og vi er nytenkende.

Skole, oppvekst, kultur og idrett

Venstre vil beholde nærskolene og vi vil se på alle mulige løsninger for å få dette til. I stedenfor nedleggelse kan for eksempel oppveksttun (barnehage og 1-4 trinn), være et alternativ. Om det er mulig - slå sammen to skoler, men beholde begge bygningene i bruk.

Venstre vil i det hele tatt gjøre alt for å holde på dagens skolestruktur. Her gjelder det å kartlegge løsningene, få oversikt over besparelser på kort og lang sikt og ta smarte valg som ikke resulterer i skolenedleggelse.

Det er her din stemme kan komme mest til nytte. De som vil samarbeide med Venstre må forberede seg på at vi ikke gir oss uten sverdslag for skole og oppvekst.

Om 20 år er vi dobbelt så mange eldre over 80 år enn i dag, viser tall og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå. De som er 10 år i dag må ha lyst til å etablere seg i Bjørnafjorden og bidra til fellesskapet. De skal ta vare på oss - da må vi ta vare på dem nå.

Oppi alt må vi gi fremtiden en kommune som er virkelig god å bo i for alle som stolt kan leve livene sine i Bjørnafjorden kommune - Norges vakreste.

På lag

I debatten på Lysekloster skule denne uken, i regi av FAU, stilte partiene opp. Fra salen kom det spørsmål om hvor KUP-midlene ble av. Sårt tiltrengte midler til gode initiativ innen frivillighet og organisasjonsliv. Jeg tok til orde for hvilken rolle kommunen kan spille når vi skal inn i en periode der økonomien krever nøkternhet. Hvilke alternativ finnes når det ikke er penger?

Av egen erfaring har jeg hatt opplevelsen av at når man søker støtte til prosjekter innen kultur og idrett, gjelder det at kommunen spiller på lag fremfor noe.

Artikkelen held fram under annonsen.

Om kommunen ikke har ekstra midler å dele ut, må en kunne forvente at den bidrar med menneskelige ressurser. Her åpner det seg muligheter. Det finnes mange allmennyttige fond, sparebanker og private givere som ønsker å dele ut midler til frivillighet, kultur og idrett særlig rettet mot barn og unge.

Kurs i søknadsskriving, prosjektstyring, gode budsjetter og realistiske fremdriftsplaner, er noe kommunen bør kunne hjelpe til med. Dersom en frivillig organisasjon kan si at søknaden er bearbeidet kommunalt og har kommunen sin støtte, vil det være tryggere og lettere for et allmennyttig fond å se at midler kommer dit de skal og blir brukt etter hensikt.

På denne måten kan kommunen spille en rolle som gjør at mange organisasjoner kan få mer støtte og navigere tryggere i jungelen av fond, legater og andre, private midler.

For lite tilbud

Denne uken har jeg også blitt intervjuet av flere ungdomsskoleelever. Aldersgruppen 13-17 er faktisk for lett å glemme. Det finnes en tid i ungdommen, når kakelotteriet er over og fotball ikke lenger er hovedinteressen, at man tar fatt på et liv som krever mer sosialt og beynner å forme egen identitet.

I de fleste norske tettsteder og bygder er det for få og for lite tilbud til denne aldersgruppen. Og de er ikke kravstore heller. Ofte vil de bare ha et sted å være. Disse er sårbare for eldre som f.eks selger rusmidler, noe som er så altfor tilgjengelig for ungdom og mye mer skjult for voksne nå enn før på grunn av nye kommunikasjonsplattformer på mobil.

Samtidig er de i den alderen der det faktisk ikke er verdens kjekkeste ting å delta på noe som foreldre har organisert og solgt billetter til to uker før. Ungdom er spontandrevet og det skal de være!

Ofte vil de bare henge og like ofte blir de jaget fra kjøpesentere eller skur. Sånn skal det ikke være! En åpen gymsal og en høyttaler kan være bedre enn ingenting. Ungdomshus, øvingslokaler, en sofa med Playstation etc kan løse mange problemer.

De som havner på skråplanet er ekstra sårbare i denne alderen. Lediggang kan føre til frustrasjon og knuste vindusruter. Har man noe å gjøre på, noen å være med og et fristed fra innpåslitne voksne, kan det bety utrolig mye. Kommunen må hjelpe til med å organisere og ta i bruk sine gratis tilgjengelige lokaler i langt større grad enn i dag. Gode rollemodeller trengs!

Artikkelen held fram under annonsen.

Dette er tiltak som ikke trenger å koste så mye, men som er utrolig viktig å ta med i helhetsperspektivet. I denne valgkampen har fokuset på en økonomi under press tatt mye plass. Er det ikke penger, så er det ikke penger, men det betyr ikke at kommunen ikke skal kunne spille en så konstruktiv rolle som mulig.

Det går an å få til nye løsninger, kanskje nettopp når det er lite penger. Da kreves det mer av løsningene og flinke folk som gjør en innsats.

Kommunen kan også samarbeide med næringsliv for å aktivisere ungdom, lag og organisasjoner. Jeg tror det er mye velvilje der ute, men det kan organiseres mer aktivt.

En god kommune som er i daglig kontakt med alt det gode lag- og organisasjonslivet som finnes kan nå langt. I kommende periode ønsker vi å prioritere barn og unge, kultur og idrett. Er det ett sted Bjørnafjorden skal være en JA-kommune så er det til de som faktisk representerer fremtiden vår!

Ikke mange her igjen

Arealpolitikk er et annet område der vi vil ha et viktig ansvar for neste generasjon. I Europa er det bare mellom 1-4% villmark igjen. Globalt er det bare 23% villmark igjen og det inkluderer Antarktis. Resten er dyrket mark eller utbygget. Tenk det!

Vi har fortsatt masse flott natur i Bjørnafjorden og i Norge, men hjelpe så fort det går når utbygging skyter fart. Er ikke mange hager igjen på Osøyro. Sånn var det ikke for 20 år siden. Vi må beskytte de arealene vi har igjen.

Jeg var i Nashville for noen år siden. I et privatisert land, i en stat der ingen forstår konseptet allemannsretten en gang. En times kjøring ut fra byen er byens eneste «friområde». Sjekk reglene i vedlagte bilde.

For oss nordmenn er dette langt fra forståelig. Det er ingen natur igjen! Hjorten kom helt opp og var i praksis tam. Sånn skal det ikke være. Et skrekkeksempel, men like fullt et eksempel på hva også vi kan bli hvis vi bygger oss ut av vår egen boble.

Artikkelen held fram under annonsen.

Samlet sett mener vi Venstre står for den klart beste, mest helhetlige ideologien lokalt og nasjonalt. Våre flinke folk står klare for å bidra konstruktivt og være en partner med gode idéer, positivitet og velvilje.

Så vi setter stor pris på om du vil gi din stemme til Venstre i år og satse på en grønn, bærekraftig, fremtidsrettet periode for Bjørnafjorden kommune. Du vil få noen som vil kjempe for nærskolene, oppvekstmiljø, næring, kultur og kvalitet i kommunale tjenester, for ansatte og brukere.

Det skal ikke stå på oss i hvert fall! Vi er klare for å ta i et tak!

Ole Reinert Berg-Olsen

1. kandidat

Bjørnafjorden Venstre