Slå seg laus: - Eg trur ungdom, og vaksne for den slags skuld, vil ha stor nytte av å slå seg litt laus med bilane sine dei få gongene me faktisk har snø her i kommunen.

– Det er meir ulovlege rusmiddel på avvegar i Os enn ulovlege sladdespor

I den siste tida kan me tydeleg sjå konsekvensen av koronarestriksjonane for ungdomen og politiet.

Ungdom som har det litt kjekt, på heilt opne parkeringsplassar, blir jaga vekk som om dei har gjort tidenes lovbrot. Me veit jo alle at dette er ulovleg ifølgje vegtrafikklova, men er det verkeleg slik at me ikkje kan visa litt skjønn? Er det verkeleg nødvendig å skriva ut bøter og prikkar kvar gong? Altså, det er jo stor forskjell på offentlege, trafikkerte vegar og opne, store parkeringsplassar.

Les også
Politiet ferska to menn som sladda på ein parkeringsplass — det kjem ein ikkje ustraffa frå

Eg trur ungdom, og vaksne for den slags skuld, vil ha stor nytte av å slå seg litt laus med bilane sine dei få gongene me faktisk har snø her i kommunen. Ein blir jo meir kjend med kjøretøyet på farleg føre om ein veit korleis det oppfører seg.

Ungdomar generelt vil nok få eit mykje betre syn på politiet sitt viktige arbeid om dei kan vera litt meir imøtekomande. Det verkar som om dei einaste vala me har er å enten sitja inne og spela eller gå på organisert idrett. Det er absolutt ingenting gale med dette, men det er jo noko i mellom desse kategoriane. Personleg er eg midt i mellom så eg veit jo at det er svært få alternativ me kan finna på etter jobb/skule no i desse tider. Det kan ikkje vera sånn at me er nøydde til å bli «kriminelle» berre fordi me ikkje har interesse for spel eller fotball.

Om ein les i kommentarane på saker der politiet har tatt desse seriekriminelle ungdomane som sklir litt på snøen, ser me kva folk flest synest om dette. Om du er sterkt ueinig med meg og andre, må du tenkja korleis det var då du sjølv var ung. Alt blir strengare i dag, samtidig blir alt kjedelegare og spenninga forsvinn.

Kanskje me skal begynna å tenkja litt på denne gruppa med ungdom som blir litt gløymd? Det er jo desse «bygdatullingane» eller «bondetampane», som dei blir kalla som oftast, som tar fagbrev og gjer det ærlege arbeidet som driv landet som blir sett ned på. Det er nok ikkje så mange som tenkjer på dette, men me blir litt gløymd av politikarane som gladeleg støttar alle idrettslag og fritidsklubbar som også gjer ein fantastisk jobb.

Eg vil avslutta med å seia at politiet gjer elles ein god jobb etter mitt syn. Dei få betjentane eg har snakka med, har stort sett vore greie og rettferdige. Men heilt seriøst, det er meir ulovlege rusmiddel på avvegar i Os enn ulovlege sladdespor. Kanskje det er på tide å ha litt meir fokus på dette framover? Det verkar i alle fall som det er heilt ukjend.

Håpar ungdom og politi kan bli betre vener i 2021!

Sjur N. Skorpen Lepsøy

Bjørnafjorden Sp