Kan ofres: Til og med trygg skolevei for barna kan ofres når Frp og Høyre skal smykke seg med “ja-parti”-medaljen.

Er vi til for innbygger eller utbygger?

Etter behandlingen av reguleringsplanen i Dahlsvegen, vil jeg virkelig oppfordre Frp og Høyre til å se seg i speilet og stille seg det spørsmålet.

Et samlet plan-, bygg- og miljøutvalg var opprinnelig enige om en del krav til utbygger i denne saken:

* Verne området rundt “det velta treet”, et verdifullt turområde for skole og barnehager i området.

Artikkelen held fram under annonsen.

* Redusere bebyggelsen inn mot eksisterende hus (det var plassert en lavblokk få meter fra en av de eksisterende boligene i området).

* Følge normen for lekeplasser (det var litt for lite lekeareal).

Les også
Planlegg 130 nye bueiningar på Nore Neset. Møtte utbyggjarar og uroa naboar på synfaring
Les også
Sa ja til 130 nye bustader, men ikkje alle var overtydde: – Eg er ikkje med berre for å seia ja til alle utbyggjarar

Ingenting av dette har blitt fulgt opp. Et samlet utvalg kom med gode innspill som gir fellesskapet og området bedre løsninger og mer attraktive nærområder. Frp og Høyre ser dessverre bare bort fra dette, og gir etter for utbygger i neste runde.

“Det velta treet” er et godt eksempel på at Frp og Høyre vurderer utbygger sine behov som viktigere enn de som bor der sine. Det er et mye brukt turområde for rundt 500 barn fra skolen og barnehagene på Nore Neset som nå skal bygges ut og privatiseres. Frp og Høyre ser fullstendig bort fra de gode høringssvarene fra barnehagene og FAU ved barneskolen når de løper utbyggers ærend i PBMU. Det er rett og slett ikke mulig å forstå.

Jeg kan fortsette: Lekearealet i planen har blitt redusert med 380 kvadratmeter. Kravet om tre kvartalslekeplasser er heller ikke oppfylt. Frp og Høyre var med og ba om mer lekeareal, men godtar altså at det motsatte skjer. Så viktig er det å sikre gode bomiljø, altså…..

Så var det dette med å ta hensyn til naboer, da. Det aller største bygget er plassert tre små meter fra grensen til en eksisterende bolig. Et samlet utvalg ba utbygger revurdere dette, men når de ikke gjør det, så er det plutselig helt greit for Frp og Høyre.

Ifølge utbygger får boligen som er den hvite klossen på bildet, “noe innsyn”. Du kan selv vurdere hvordan du vil beskrive innsynet i dette tilfellet.

Noe innsyn: Du kan selv vurdere hvordan du vil beskrive innsynet i dette tilfellet.

Til og med trygg skolevei for barna kan ofres når Frp og Høyre skal smykke seg med “ja-parti”-medaljen. Ja til utrygg skolevei, mener de tydeligvis med det. Når denne utbyggingen er gjennomført, vil godt over 200 boliger få ny, utrygg skolevei, uten fortau og overgangsfelt. Hvordan kan Frp og Høyre mene at dette er godt nok?

Artikkelen held fram under annonsen.

Planen inneholder også flere eksempler på at utbygger regulerer inn vei, renovasjonsanlegg og “blå/grønn struktur” på annen manns eiendom. Det betyr i praksis at andre grunneiere ikke lenger kan bruke og utvikle eiendommen sin som de selv vil. Hva skjedde med at folk må få gjøre som de selv vil med sin egen eiendom, Frp og Høyre?

Planen som Frp og Høyre har dunket gjennom, er dårlig på grunn av alle disse negative konsekvensene. Men det som virkelig gjør vedtaket så enormt bittert, er at litt modigere politikere hadde fått til å tillate like mange boliger og samtidig ivareta bomiljøet og tryggheten til de som bor i og bruker området.

Vi kunne fint ha sikret gode og store nok lekeareal, tatt vare på “det velta treet”, sikret en trygg skolevei og tatt hensyn til naboer. Den eneste grunnen til å vedta utbyggingsplanen slik den foreligger er: Utbygger ønsker det slik, og da gjør “ja-partiene” Frp og Høyre det også, samme hva konsekvensen er for alle andre.

La oss håpe de snur i kommunestyret på torsdag og velger å ta hensyn til innbyggerne sine behov, ikke bare utbygger sine.