Ikkje berre fritt skuleval, men også rett til skuleplass nær heimen er viktig.
Ikkje berre fritt skuleval, men også rett til skuleplass nær heimen er viktig. Foto: Colourbox

Et reelt fritt skolevalg - svar til Terje Søviknes

Når Terje Søviknes beskriver Frp sin skolepolitikk 20. august blir det enda mer tydelig for meg hvorfor jeg ikke ønsker at høyresiden skal ta over etter valget 9. september.

I Arbeiderpartiet ønsker vi en skole der vi lytter til de ansatte og fagfolkene heller enn å se oss blind på ideologi og enkle løsninger. Vi er for et fritt skolevalg for flere enn i dag.

Vi vil at alle elever skal kunne søke seg til den skolen de ønsker basert på karakterer. Akkurat som i dag. Men i tillegg ønsker vi at alle elever skal ha rett til å gå på en skole i nærheten av hjemmet sitt, hvis de heller ønsker det. Og til sist, vi vil at alle elever skal ha rett til å fullføre hele utdanningsløpet på den skolen de først har begynt på, dersom de ønsker det. Vi vil altså gi elevene flere rettigheter.

Mens Høyre og Frp styrte Hordaland risikerte elevene å bli kastet ut av skolen de hadde begynt på, og måtte etablere seg på nytt med nye medelever og lærere på en annen skole. Hva er egentlig fritt med et system som gjør at elever som av ulike grunner ikke presterer perfekt det første året blir tvunget til å bytte skole midt i utdanningsløpet?

I tillegg til dette er Hordaland et av fylkene med flest kommersielle privatskoleplasser i hele landet, som en direkte konsekvens av at høyresiden gjorde Hordaland til et laboratorium for privatisering. Dette utfordrer gratisprinsippet. Interessant nok er Sogn og Fjordane det fylket som har best skoleresultater i hele landet. I motsetning til oss her i Hordaland har de nesten bare offentlige videregående skoler.

De kommersielle privatskolene skaper også sentralisering og befinner og etablerer seg stort sett i Bergen sentrum. Samtidig opplever jeg at befolkningen i Os, Fusa og i hele fylket vårt ønsker et skoletilbud i hele fylket. Når de offentlige skolene så tappes for ressurser sentraliseres tilbudet. Høyresiden ønsker å åpne for ytterligere flere hundre privatskoleplasser i Bergen sentrum. Det vil ramme skolene våre i Os som grenser til Bergen.

Arbeiderpartiet sier heller ja til flere rettigheter til elevene, og til en gratis og mangfoldig offentlig skole for alle.

Emil Gadolin (Ap)

Utvalgsleder for opplæring og helse i Hordaland