Stor respekt: Med stor respekt skal vi takke for innsatsen til veteranene.

Gratulerer med dagen, veteraner

8. mai, Frigjørings- og veterandagen, markeres over hele kongeriket, og i Bjørnafjorden kan veteraner glede seg for nå skal kommunen lage en veteranplan.

Gratulerer med dagen, veteraner, både eldre og yngre.

Hvem er en veteran? Jo, det er en soldat som har tjenestegjort for Norge i krig og konflikt. Det kan være din gamle nabo som var i Tysklandsbrigaden rett etter krigen eller en krigsseiler. Det kan være en middelaldrende person som tjenestegjorde i Libanon, eller en som har gjort tjeneste på Balkan, på et marinefartøy i middelhavet eller på et kystvaktfartøy i Den persiske gulf. Det kan også være enkeltpersoner som har tjenestegjort i en konflikt i Afrika eller i NATO eller FN.

Vi har unge soldater som i dag trekkes ut av Irak. Unge som får føle alvoret i krig og frykt i et av de mange land med uroligheter verden rundt.

Vi har også mange sivile som tjenestegjør i konfliktområder, og de skal vi heller ikke glemme. Det kan være i internasjonale Røde Kors, i en av FNs mange humanitære organisasjoner eller i Kirkens Nødhjelp. Videre har vi til enhver tid mange fra politiet som har viktige oppgaver i et av konfliktområdene som enkeltpersoner, i grupper eller ved siden av FN-soldater.

Alle disse veteranene kommer hjem med mye erfaring og flotte minner, men også vonde minner det er vanskelig å snakke om. Noen har sett lemlestede små barn, kanskje med avkappede armer, ben eller uten hode. Noen av veteranene har kanskje blitt beskutt, eller tatt under ild. Noen er kanskje blitt voldtatt. Grusomhetene er mange og vonde i krigssoner.

For å hedre disse veteranene har Norge innført Veteranenes dag, og med stor respekt skal vi takke for innsatsen deres.

Ekstra hyggelig er det at Bjørnafjorden kommune i desembermøtet vedtok en planstrategi hvor vi fikk vedtatt at kommunen skal utarbeide en veteranplan slik mange andre kommuner har gjort på oppfordring fra regjeringen. Vår veteranplan er vedtatt skal påbegynnes i 2022-2023 og skal gjelde for perioden 2023-2027.

Tusen takk til kommunestyret som støttet meg når forslaget om å utarbeide en veteranplan ble løftet frem. Dette skal bli bra.

Gratulerer med dagen!

Roger Hoel

Artikkelen held fram under annonsen.

Bjørnafjorden Høgre