Indre trasé: Det er store summer å spare, økonomiske midler som kan nyttes til andre påtrengende tiltak her vest. Foto: Illustrasjon

Hordfast: Indre trasé betyr distriktsutbygging

Indre trasé har mange viktige fordeler som Bjørnefjorden-prosjektet aldri kan oppfylle.

E39 sitt veivalg mot sør har etter hvert blitt et brennbart tema, og kryssing av Bjørnefjorden har vært mye framme i planene. Men la oss nå for en gangs skyld, se det i sammenheng med viktige faktorer.

Kryssing av Bjørnefjorden har som kjent flere negative fortegn. Alle vet at dette er til dels en svært værutsatt strekning, og gir derfor uforutsigbare kostnader, både i forbindelse ved anlegg, trafikksikkerhet og vedlikehold, som til sammen og i seg selv skulle være nok til å fravike dette prosjektet. I tillegg vil det være skjemmende i et verneverdig maritimt naturområde. Den vil også hemme skipsfarten i betydelig grad, og ikke minst, det blir et svært kostbart prosjekt.

Hvis en vei skal fange opp samfunnsnytten fra de områdene den har sine traseer, må den legges gjennom områder hvor folk befinner seg, og da er nettopp indre trasé det gunstigste og mest fornuftige veivalget.

La oss se for oss denne traseen: Start ved Svegatjørn og bøyer av i østlig retning med tunell gjennom Møsnuken til Lønningdal og relativ kort bru over Holsundet i Boga. Så en mindre bro over til Holmefjord, og snart er vi fremme i Eikelandsosen. Deretter følger vi fylkesveien sørover mot Baldersheim. I dette området, veideler til Rv7 mot nordøst og E134 mot sør-øst.

Vår vei fortsetter sørover, over Lukksundet og gjennom Onarheim på Tysnes, og med en kort forbindelse over Langenuen til Jektevik. Dermed er vi faktisk på Stord, ja, hele 15 km sør for fergeleiet Sandvikvåg - Halhjem, som fortsatt kan være intakt m.h.t. turisme.

Den eksisterende veistrekningen fra Eikelandsosen til Jektevik er av fylkesvei-kategori og må opprustes til den rette standard, men vi må være oppmerksome på at denne traseen går gjennom livskraftige og resurssterke bygder som vil få uante betydninger for verdifull utbygging i disse regionene, og som avgjort vil gi et skikkelig samfunnsløft, ikke minst kommunikasjonsmessig.

Indre trasé har mange viktige fordeler som Bjørnefjorden-prosjektet aldri kan oppfylle. Dessuten er det store summer å spare, økonomiske midler som kan nyttes til andre påtrengende tiltak her vest.

Erling Wanvik