Spørsmål: Tone Mellingen stiller fleire spørsmål om prosessen der arbeidsforholdet til ein tilsett i kyrkjelyden vart avslutta under det ho meiner er kritikkverdige omstende. Foto: Kenneth Svenningsen

– Hvem eier sannheten?

Denne saken har fått konsekvenser for frivillighetsarbeid i menigheten. Mange medlemmer har sagt fra seg frivillighetsarbeid i solidaritet for saken. Hvordan håndterer kirkevergen og ledere i menigheten konsekvensen av dette?

Jeg viser til Kristine Fjeld og Gerhard Hansen sine uttalelser i saken angående «Openheit kring "kritikkverdig" oppseiing» i Os kykjelyd 11.12.19., der de uttaler at denne saken er godt dokumentert.

Les også
Etterlyser openheit kring «kritikkverdig oppseiing» i Os kyrkjelyd - slik svarer kyrkja

Det foreligger ingen skriftlig dokumentasjon eller visuelle referater i mappen til vedkommende, utenom avtalen som ble inngått mellom partene i januar 2019.

Undertegnede viser til møte i juni og september med tidligere formann og nestformann i soknerådet og kirkeverge Kristine Fjeld. Her uttaler nestformann at det kun har vært telefoniske samtaler med den aktuelle i denne saken. Nestformann og formann bekrefter at disse samtalene ikke er dokumentert og referatført. Kristine Fjeld kan bevitne denne uttalelsen. Så hvem eier sannheten?

Les også
Reagerer på kyrkjas svar i sak om «kritikkverdig oppseiing»

Tidligere kirkeverge Gerhard Hansen svarer ikke på hvilken rutiner organisasjonen har i forhold til håndtering av avviksmeldinger. I møtene med lederne i juni og september kunne de ikke vise til skriftlige prosedyrer for definisjon av avvik og avvikshåndtering. De kunne heller ikke gi konkrete uttalelser om hvordan de jobber med forbedringsarbeid i organisasjonen. Så, hvordan håndterer organisasjonen avviksmeldinger og forbedringsarbeid?

I følge anonyme tilbakemeldinger fra tidligere soknerådsmedlemmer, ble denne saken lagt frem som en orienteringssak på soknerådsmøtet i desember 2018. Medlemmene fikk forståelsen av at tidligere kirkeverge hadde tatt en beslutning i saken, og medlemmene opplevde at de fikk liten mulighet til å komme med innspill i forhold til beslutningen. Så hvem eier sannheten?

Kristine Fjeld referer til at det er viktig med åpenhet og god kommunikasjon med tilsette, frivillige og andre. For utenforstående oppleves dette som tomme ord og usynlige handlinger. Her er det ikke samspill mellom ord og handlinger. Så hvem eier sannheten?

Denne saken har fått konsekvenser for frivillighetsarbeid i menigheten. Mange medlemmer har sagt fra seg frivillighetsarbeid i solidaritet for saken. Hvordan håndterer kirkevergen og ledere i menigheten konsekvensen av dette?

Tone Mellingen