Viktig debatt: For tiden pågår en viktig debatt i Bjørnafjorden.

Hvordan kan vi redde golfbanen?

Vi håper politikerne vil gripe denne unike muligheten.

For tiden pågår en viktig debatt i Bjørnafjorden. Saken gjelder eiendomsutviklingen rundt golfbanen og den langsiktige tryggheten for at den skal kunne forbli på Hauge. Golfklubben er viktig for lokalsamfunnet og trenger gode og langsiktige rammer.

Les også
Utbyggjar kalla forslaget ei gåvepakke. Planutvalet ønskte ikkje å ta stilling til saka

For å sikre golfklubben og golfbanen på lang sikt, må det aksepteres at deler av arealene til grunneierne kan bygges på, at golfbanen justeres og tilbudet forbedres.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
– Om prosjektet ikkje vert gjennomført, har ein kanskje gitt golfklubben dødskysset

Alternativt kan golfklubben miste de nødvendige forutsetninger for videre drift på Haugeplatået.

Dette bestemmer ikke BOiOS, men grunneierne. Det er de som har leieavtale med golfklubben. I 2026 opphører gjeldende leieavtaler med grunneierne.

BOiOs har rettigheter frem til 2029 for å sikre utvikling på deler av området, inklusiv langsiktige avtaler med golfklubben. Dette medfører også en forbedring av banen.

Les også
Golfklubben ønskjer leigeavtale som strekkjer seg over meir enn 30 år

BOiOS sin hovedintensjon er følgende:

• Sørge for en sentrumsnær og miljørettet boligutvikling på deler av arealene nærmest sentrum. Dette er i tråd med statlige retningslinjer og god stedsutvikling.

• Sikre videre utvikling av golfklubben gjennom langsiktige leieavtaler. Dette forutsetter et samarbeid med omkringliggende grunneiere og at vi har en helhetlig vurdering av områdeutviklingen.

BOiOS har invitert kommunen med i en mulighetsstudie der formålet nettopp er utvikling av området som sikrer golfklubben forutsigbarhet og langvarig avtale. I tillegg vil dette sikre de ulike grunneiernes mulighet til en bærekraftig utnyttelse, som igjen er en forutsetning for langsiktige rammebetingelser for golfklubben.

Mulighetsstudien er et initiativ som skal sikre en bred medvirkning i en åpen prosess.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dersom politikerne ønsker å ta vare på golfklubben er det viktig at kommunen deltar i dette arbeidet.

Resultatet kan bli et boligområde og en golfklubb tett på sentrum som deler på funksjoner og som kan gi alle et bedre tilbud enn i dag.

Vi håper politikerne vil gripe denne unike muligheten.

BOiOS AS v/styret.