Ikke tilfredsstillende: Ikke umulig at dette er godt beslutningsgrunnlag etter lokalpolitisk målestokk, men som lege er man ikke helt tilfredsstilt.

Ikke umulig at dette er godt beslutningsgrunnlag etter lokalpolitisk målestokk, men som lege er man ikke helt tilfredsstilt

Lokalpolitikerne vil innføre massetesting på videregående skoler, frontet av Espen Aspenes (Frp) som har sett «eit innslag på Vestlandsrevyen der tre av elevane som bar på smitte, var heilt symptomfrie».

Ikke umulig at dette er et godt beslutningsgrunnlag etter lokalpolitisk målestokk, men som lege er man ikke helt tilfredsstilt. Vi snakker her altså om å innføre screening av symptomfri ungdom for covid-19 med antigen-hurtigtester.

Antigen-hurtigtestene påviser spesifikke proteiner (antigener) på virusets overflate. Sammenlignet med gullstandarden PCR-tester (som påviser viralt arvemateriale, eller RNA), er de raskere og billigere. Utfordringen ligger i at hurtigtestene er mer usikre, spesielt hos symptomfrie pasienter, tidlig i forløpet. Screening er som kjent testing av antatt friske (symptomfrie) individer.

Kan man si noe mer fornuftig om saken enn politikeres TV-titting?

Hvis vi tar utgangspunkt i informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at antigen-hurtigtester påviser virus hos symptomfrie individer (som bærer viruset) i 80% av tilfellene, har vi en test-sensitivitet på 80%. Andelen friske som har en negativ antigen-hurtigtest er 99%, altså testens spesifisitet.

For å ta høyde for at ungdom kan være ekstra eksponert for covid-19 (gjennom sosiale aktiviteter o.l.), kan vi jo ta det høyeste antall påviste covid-19 tilfeller i Bjørnafjorden kommune for en måned til inntekt for screening (november 2020, 47 tilfeller, ref. FHI) og runde opp til 50 (for referanse er tallet nå i april p.t. 17).

Dette er egentlig et insidens-tall (påviste nye sykdomstilfeller på et gitt tidspunkt), men befolkningen er flink å teste seg. La oss derfor si at 50 tilfeller per 24.908 innbyggere reflekterer antall covid-19-tilfeller til enhver tid i kommunen (prevalens). Det gir 2 tilfeller per tusen innbyggere, 0,2%.

Summert:

• Ved å screene 1000 antatt friske elever vil man (gitt at prevalens er ≈ 0.2%) oppdage ett tilfelle av covid-19.

• 1 sann positiv test (en VGS elev med covid-19, avdekket via screening) vil innebære 6 falske positive tester, karantene, behov for å gjenta bekreftende tester med PCR-test m.m.

• 1 av 5 med covid-19 vil i en slik screening ha falskt negativt testsvar – falsk trygghet?

Artikkelen held fram under annonsen.

Politikere i Bjørnafjorden, suppler gjerne beslutningsgrunnlaget.

Lars Emil Aga Haugom

Fastlege Os Allmennpraksis

Stipendiat

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen