Investering: Dette var ei god investering.

Ikkje drivverdig som vanleg landbruk

MDG forstår ikkje kva som må til for å driva matproduksjon.

Bergstø gard er ikkje drivverdig som vanlig landbruk i dag, som så mange andre våte vestlandsbruk av same storleik.

Flaumområde dertil, utan moglegheit til å dyrka vegansk - berre gras og busker.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Kommunen kjøper landbrukseigedom. Blar opp 4,8 millionar

MDG forstår ikkje kva som må til for å driva matproduksjon.

Søfteland krets treng opne område til «leik og dans».

Ei god investering for kommunen, men det må ikkje byggjast ned!

Innmark som går ut av vanleg landbruksproduksjon, bør kjøpast opp til parkar.

Fortetting av bustader krev opne, nære plassar der folk kan lufta seg. Ikkje alle kan gå på Møsnuken.

Parkar kan opnast for matproduksjon dersom nødvendig.

Olav Valle

Les også
Stemte mot tomtekjøp. Meiner kommunen har andre intensjonar enn det som vert sagt
Les også
— Her seglar dei under falskt flagg