Plan- og bygningsutvalet i Os på synfaring på Halhjem.
Plan- og bygningsutvalet i Os på synfaring på Halhjem. Foto: Illustrasjon

«Ja-kommunen» – en servitør for utbyggere

Det som er helt gjennomgående i videre saksbehandling er at råd fra fagfolk avfeies i PBU og tilnærmet alle innspill legges inn i arealplanen med stemmene fra de alltid enige Frp og Høyre.Øystein Hetlevik

Det nærmer seg valg og synspunkter på hvordan kommunens areal skal brukes er noe av det som skiller mest mellom partiene i Os.

Frp, med Høyre på slep, har i lengre tid brukt «Ja»-kommune-retorikken for å skape et inntrykk av at deres politikk er best for alle innbyggeres interesser.

Ja-holdningen har ført til konflikter på flere hold, blant annet med kommunens egne fagfolk. Flertallet som styrer arealpolitikken i PBU vil ikke la seg forstyrre for mye av faglige innspill, som ofte også er basert på nasjonal føring og ordninger som er laget til beste for nettopp innbyggerne.

Hvordan fungerer denne Ja-holdning i praksis? Kommunen har nylig lagt ut arealplan til offentlig ettersyn og på bakgrunn av konflikter omkring arealpolitikk vekket denne min nysgjerrighet. Arealplanen er slik jeg forstår blitt til etter en rekke innspill fra ulike innbyggere som ønsker å gå inn i ulike utbyggingsprosjekt som grunneier eller profesjonell utbygger. En stor mengde innspill til bruk av kommunens areal kom inn til PBU og relativt grovsortert sendt videre til konsekvensutredning hos et konsulentfirma med stor kompetanse på arealplanlegging.

Det som er helt gjennomgående i videre saksbehandling er at råd fra fagfolk avfeies i PBU og tilnærmet alle innspill legges inn i arealplanen med stemmene fra de alltid enige Frp og Høyre.

Tre linjers begrunnelse

Min interesse ble spesielt fanget av et relativt overraskende innspill for bruk av Innerøya ved Søre Neset, som kan være et greit eksempel på ja-holdning i praksis. Der har PBU vedtatt at de vil ha hotell og utleiehytter, altså kommersiell turistvirksomhet. Midt i en mye brukt strandsone, et av de få stedene i området med tilgjengelig, ubebygget strandsone. Er dette et resultat av ansvarlige politikeres veloverveide plan om hvordan kommunen bør se ut om 10 eller 30 år? Nei, her er det kommet et innspill med noen linjer tekst om at grunneier kunne tenke seg dette. Innspillet kommer via et firma med mange ulike utbyggingsinteresser i Os der styreformann er medlem av PBU. Ikke sikkert det har noe å si, men når tre linjers begrunnelse er nok til at PBU går inn for dette, så kan en jo tenke sitt. Det meste blir vel avtalt på «bakrommet» når flertallet i PBU alltid er samstemt.

Et tilfeldig innfallsprinsipp

I konsekvensutredningen skriver de som har faglig tyngde: «Innspelet vert frårådd, grunna omsyn til landskap og naturmangfald. Øya er bortimot urørt». Kommunens egne fagfolk slutter seg til dette. Men Frp/Høyre skal ha det med i sine planer. Om arealplanen blir vedtatt slik flertallet i PBU ønsker, er det fritt frem for hotell på Innerøya basert på tre linjers saksutgreiing. Ubyråkratisk, men useriøst. Dette var ett eksempel av mange i arealplanen på ja-holdningen, der det lokale politiske flertallet har gått ut av rollen som politikere som styrer lokal samfunnsutvikling, og gått inn i rollen som servitør for utbyggere.

Sett fra mitt ståsted, som innbygger i Os, er den nydelige skjærgården et av de største fortinn med å bo her. At det sitter fem personer fra Frp og Høyre i PBU som overstyrer faglige råd og skalter og valter med denne uvurderlige felles ressursen synes jeg faktisk er skremmende. Spesielt når de i stor grad ignorerer retningslinjer for arealbruk og faglige råd som er basert på det som er best for alle. Ja-holdning slik den utøves i Os er i utbyggernes interesser (ja, utbyggere er også innbyggere, men i et suverent mindretall). Vi bør holde oss med politikere som ikke fortsetter å utvikle kommunen etter et tilfeldig innfallsprinsipp. Da må vi stemme på andre enn Frp og Høyre!

Øystein Hetlevik