Snur: Hver gang det kommer et leserinnlegg, så snur dere.

Jeg vet det er valgkamp, jeg vet det er viktig å vinne, men når valget er over, da begynner alvoret

Kommunen er i økonomisk krise. Kjære politikere, det er dere, sammen med de ansatte i kommunen, som skal finne akseptable løsninger på innsparingene.

Tror dere det er mulig? Jeg tviler fordi jeg ser politikere som ikke står opp for egen politikk. Hver gang det kommer et leserinnlegg, så snur dere. Er det slik det skal være de neste fire årene, at det er leserinnlegg i lokalavisen som skal regulere budsjettene og tilbudet til de som bor i vår kommune?

Hva med alle de som ikke skriver leserinnlegg? Familier og enkeltmennesker i vår kommune som trenger hjelp for sin psykiske helse, sine rusproblemer, sine lærevansker, sine familierelasjoner eller barn og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi har sett innlegg om at vi ikke skal legge ned skoler, vi skal ikke redusere bemanning i eldreomsorgen, vi skal fortsatt ha både legevakt og brannstasjon på begge sider av fjorden, vi skal ikke ha avvik på tilsyn, vi skal ikke ha ansatte som løper fortere, vi skal redusere sykefraværet, men samtidig redusere antall ledere som kan fange opp og tilrettelegge for de ansatte.

I tillegg skal kommunen ha et positivt omdømme slik at flere vil bo og jobbe her. Og når flere flytter hit, skal vi visst tjene penger. Dette til tross for at nye innbyggere også vil ha behov for å benytte våre velferdstjenester.

Hvor mange leserinnlegg må skrives der alle kjemper for sitt?

Og hva med alle dem som ikke roper?

Hva om hele det nye kommunestyret, 35 politikere, gikk ut til hver sin arbeidsplass i kommunen, fikk innsikt, så og lyttet, og deretter begynte å prioritere gruppene opp mot hverandre på bakgrunn av kunnskap, heller enn leserinnlegg.

Godt valg!

Velger