Bekymringsfullt: Det er bekymringsfullt og farlig at noen mener de har rett til å begrense andre menneskers rett til å definere sin egen identitet.

Kan ikke stå uimotsagt. Da kan det fort bli mørkt

Det finst fortsatt dinosaurer, viser det seg, som i 2023, gjerne med bibelen i hånd, advarer om ideen om at mennesker selv skal få definere sin egen kjønnsidentitet

Mangfold og inkludering er kanskje de beste sunnhetstegnene på et sivilisert, moderne og opplyst samfunn. Det er bekymringsfullt og farlig at noen mener de har rett til å begrense andre menneskers rett til å definere sin egen identitet.

Les også
Vil ha debatt om kjønnsidentitet i kommunestyret. – Ideen om at ein kan velja kva kjønn ein vil vera, breier om seg

Historien har uendelig med eksempler på rasisme, diskriminering, hat, forfølgelse og lemlesting. Som regel står det konservative menn bak ideer som at kvinner må tildekkes, barn omskjæres, jenter giftes vekk eller lignende.

Artikkelen held fram under annonsen.

I Kina hadde de ideen om Lotusføtter på kvinner, som førte til infeksjoner, lammelse og muskelsvinn. I Afrika, ideen om halsringer - det sies at nakken brakk om man tok de av.

Som regel begrunnes slike ting med ett eller annet fra en religion, mens det i virkeligheten er ren maktmisbruk kun for å oppnå en eller annen form for skjønnhet, begrensning eller kontroll over andre.

Ser man på Melodi Grand Prix-sendinger fra 60-tallet var det nokså stive greier. Et mannlig kringkastingsorkester og til nød en kvinnelig sanger med et pliktskyldig hode på snei og samlede bein.

Dagens MGP har blitt en arena for sang, fest og kostymer - en feiring av at det er rom for alle. Conchita Wurst beviste dette i 2014. Hennes seier var en manifestasjon av at Europa har kommet langt.

Kjønnsdiskriminering er ikke nytt, det har vært en lang kamp som enda pågår i store deler av verden. Som med kvinnekampen, handler kampen om kjønnsidentitet om å bryte ned begrensninger og stereotyper knyttet til kjønn, samt kjempe for likestilling og anerkjennelse av individets rett til å definere sin egen identitet.

Begge bevegelsene utfordrer tradisjonelle kjønnsroller og kjønnsnormer som har vært forankret i samfunnet gjennom historien.

Trist: At man i 2023 skal lese i avisen at en lokalpolitiker i fullt alvor sier det ikke er rom for å selv definere sin egen kjønnsidentitet er først og fremst trist.

Ingen bør ha monopol på å definere andres identitet basert på deres egne begrensede oppfatninger. Vi må arbeide mot et samfunn som anerkjenner og respekterer individets rettigheter, uavhengig av deres kjønnsidentitet.

Men så finnes det fortsatt dinosaurer, viser det seg, som i 2023, gjerne med bibelen i hånd, advarer om ideen om at mennesker selv skal få definere sin egen kjønnsidentitet og at dette er et fenomen som brer om seg og at dette er negativt. Som om det er en farlig ideologi nærmest. Noe som kan komme og ta oss.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det vises til biologi og man vil til og med fatte vedtak om å gjøre endringer i lærebøkene. 

I biologien forstås kjønn gjerne som reproduksjon. Celler som forener seg og danner et nytt individ. Men det er jammen meg ikke hele definisjonen. Den lyder blant annet:

«Kjønn er et sammensatt begrep som viser til ulike sosiale, biologiske og kulturelle aspekter ved menneskelivet som på ulike måter påvirker og er relatert til hverandre. I tillegg legger man fra et biologisk og medisinsk perspektiv vekt på genetisk, kromosomalt, genitalt og hormonelt kjønn. Dette fører til en kompleks og unik sammensetning.» (Kilde: Store Norske Leksikon)

At man i 2023 skal lese i avisen at en lokalpolitiker i fullt alvor sier det ikke er rom for å selv definere sin egen kjønnsidentitet er først og fremst trist. Men det kan ikke stå uimotsagt. Da kan det fort bli mørkt også.

Alle barn skal selvsagt lære om det fantastiske mangfoldet verden har å by på og møte andre med kunnskap, respekt og inkludering. Vi skal juble over at det er rom for at alle skal kunne møte hverdagen nøyaktig som den man er.

Bjørnafjorden Venstre ønsker et fritt, åpent og tolerant samfunn. Vi vet at man aldri kan slutte å kjempe for dette. Det vil alltid finnes krefter, som i beste fall handler mot bedre viten.

Når til og med et fotgjengerfelt i regnbuens farger skal bli en stor debatt - og at noen protesterer mot at kommunen flagger med PRIDE-flagget, trengs det påminnelser.

For eksempel en påminnelse om at vi er i 2023 og ikke 1939.

Ole Reinert Berg-Olsen

Artikkelen held fram under annonsen.

1.kandidat Bjørnafjorden Venstre

Linda Bolstad Strønen

2. kandidat Bjørnafjorden Venstre