Dugnad: Som statsminister Erna Solberg seier, må me gjera ein dugnad som inneber å vera mest mogleg heime. Foto: Privat

Kjære alle barn

Kjære alle barn her i Noreg, gratulera med dagen i morgon!

I år er det ein litt uvanleg 17.mai. Me er ikkje samla og går i tog. Me får ikkje vera med på 17. mai-leikane på skuleplassen. Kongefamilien står heller ikkje på slottsbalkongen og helsar folket. Men me klarer oss uansett. Me må «ta ein pinne for landet». Me gjer det for at corona-smitten skal spre seg seinare, slik at helsepersonell har tid til å hjelpa alle som får viruset.

12. mars i år vart det bestemt at me skulle ha heimeskule. Det var det delte meiningar om.

Nokon var skeptisk, og andre var ikkje. Det er både positive og negative ting med heimeskule. Elevar som f.eks ikkje tør å uttrykka seg høgt i klasserommet får no ein moglegheit til å uttrykkja seg i ein til ein-møte med lærar gjennom nettbasert undervisning.

Det er også elevar som ikkje har det like godt heime, som har det betre på skulen. Og til dykk vil eg seia fylgjande: Snakk med ein vaksen du er trygg på, ikkje ber smerta åleine og aldri gje opp kampen om å få det betre. Det finst hjelp å få der ute.

Heimeskule har for meg vore slitsomt, det har vore utfordrande å ikkje ha lærar i rommet som du kan henvenda deg til om det berre skulle vore eit kvart lite. Samtidig så har det gått bra. Det har vore fint å ha moglegheiten til å sleppa å forholda seg til tidsperspektivet som ein har gjennom ein vanleg skuledag. Eg ynskjer å oppfordra Erna Solberg til å sjå på moglegheiten for å vidareføre det som var bra med heimeskule når me er tilbake til den normale kvardagen.

Som statsminister Erna Solberg seier, må me gjera ein dugnad som inneber å vera mest mogleg heime. Men som dei fleste er einige i, er dugnad oftast forferdelig kjedeleg. Så me kan kalle det «å ta ein for laget».

Sidan 12. mars har me måtta «tatt ein for laget». Desse endringane er heilt uvanlege i vår tid, og har ikkje hendt sidan krigstida. I 1940-1945 var det forbode å feira 17. mai. Me fekk ikkje lov å visa eit einaste norsk flagg, tomme flaggstenger over alt, men 8. mai 1945 vart Noreg fritt og me samlast igjen i bygd og i by.

Men ut frå sistnemnde og dagens situasjon, skal eg i år likevel feira 17. mai så godt det lar seg gjera med familien min, god mat, is frå frysen heime og ein fjelltur.

Og med det ynskjer eg alle ei skikkelig fin og god 17. mai-feiring.

Mathilde Nonås (12)

Artikkelen held fram under annonsen.

Hålandsdalen Montessoriskule