1.000 år: PDK meiner at samfunnet vårt skal byggja på dei kristne verdiane slik landet vårt har gjort i 1.000 år. Foto: Camilla Kvamme

Kjære Bernt frå Skjelbreid

Først av alt, takk for gratisreklamen for Partiet De Kristne (PDK).

Som du sjølv skriv, så er PDK eit lite parti. Partiet er likevel det einaste av partia utanfor Stortinget som har ein oppegåande organisasjon over heile landet. Mi oppgåve som lokallagsleiar, er å jobba for eit best mogleg valresultat ved valet neste år. Med reklamehjelp frå deg, er eg trygg på at dette vert bra.

Les også
Partiet «De Kristne» - vær på vakt

Med innlegget ditt gjev du meg ei moglegheit til å forklara viktige saker for PDK.

1) PDK meiner at samfunnet vårt skal byggja på dei kristne verdiane slik landet vårt har gjort i 1.000 år.

2) PDK står opp for Grunnlova og folkestyret.

PDK er mot å overføra makt til overnasjonale organ som EØS, Acer, FN m.fl.

På WHO sitt møte i Geneve 23. mai i år, slutta helseminister Ingvild Kjerkol (på vegne av regjeringa) seg til at WHO i framtida skal få makt til å overstyra deg og helsa di gjennom globale direktiv. Ho sa mellom anna følgande: «Jeg er oppmuntret over at vi har blitt enige om at vi skal forhandle frem en pandemiavtale, styrke det internasjonale helseregelverket (International Health Regulations) og bringe WHOs finansiering på vei mot bærekraft. Jeg er også oppmuntret av WHOs kapasitet til å håndtere humanitære helsekriser. Norge vil fortsette vår støtte til disse avgjørende aspektene ved WHO-mandatet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi har nå muligheten til å sikre at helse ivaretas av mer effektive systemer, sterkere ansvarlighet og tillit, og av rettferdighet, solidaritet og menneskerettigheter. Vi forventer at generaldirektøren også vil gripe dette øyeblikket og sørge for ansvarlighet for WHO som holder de høyeste etiske standardene. Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel».

3) PDK er for handelsavtalar og anna samarbeid mellom sjølvstendige nasjonar.

4) Stortingsrepresentant Johan Sverdrup frå Venstre sa i Stortinget 8. mars 1872 : «All makt i denne sal». PDK er einig i det og kjempar difor mot overføring av makt til overnasjonale organ.

5) Partia på Stortinget er ueinige om mangt. Overføring av makt til internasjonale organ er dei i større og mindre grad einige om. Min påstand er at PDK er einaste av dei landsomfattande partia som står opp for Venstre-mannen Johan Sverdrup sine ord.

Er du einig i desse punkta, er det enkelt å velja Partiet De Kristne.

Velkomen på laget.

Artikkelen held fram under annonsen.

Magne Djuvik