Hadde falle bort: Hadde kommunestyret støtta mitt framlegg, ville mange av dei argument Statsforvaltaren no har, falle bort. Foto: Camilla Kvamme

Kven skal bestemma i Bjørnafjorden kommune?

I tida som kjem kan me forventa at Statsforvaltaren kjem til å vera ei brems på utviklinga i delar av den flotte kommunen vår.

I kommunestyremøtet 18. juni behandla me ei sak om samfunnsdelen til kommuneplanen. I framlegget er det sagt at FN sine berekraftmål skal gjelda.

Eg sette fram følgjande framlegg: Kommunestyret sine vedtak er overordna FN sine berekraftmål. Framlegget fekk 14 røyster og vart ikkje vedteke.

Takk til Frp, Harald Lekven og Roger Roger Hoel for at dei støtta framlegget.

Det undrar meg stort at Ap, Sp, delar av Høgre, KrF, MDG og SV vil at FN sine vedtak skal vera overordna kommunestyret sine vedtak. Kvifor er de lokalpolitikarar når viktige saker skal avgjerast ut frå vedtak som er gjort i FN?

For meg og Partiet De Kristne er det svært viktig at dei som har fått folkets tillit i eit fritt val også er dei som skal bestemma utviklinga i kommunen vår. Det heiter demokrati.

Det me kan forventa i tida som kjem, er at Statsforvaltaren kjem til å vera ei brems på utviklinga i delar av den flotte kommunen vår. Grunngjevinga blir å finna i vedtak kommunestyret sjølv har gjort. Hadde kommunestyret støtta mitt framlegg, ville mange av dei argument Statsforvaltaren no har, falle bort.

Magne Djuvik

Partiet De Kristne