Mitt anliggende er at Åse Vaksinen Sælensminde ikke forteller hele historien. Det hun har opplevd og fortalt er en del-sannhet, og jeg mener hun retter baker for smed.
Mitt anliggende er at Åse Vaksinen Sælensminde ikke forteller hele historien. Det hun har opplevd og fortalt er en del-sannhet, og jeg mener hun retter baker for smed.

Lidelsene i Palestina - svar til Åse Vaksinen Sælensminde

Jeg velger å tro på folk. Arabiske ledere inkludert ledere i PLO og Hamas, sier at de vil ødelegge Israel og vinne tilbake tapt land. Jeg tror dem. Israel sier de vil ha fred med araberne og har vist dette ved en rekke anledninger. Jeg tror dem.

Jeg viser til Åse Vaksinen Sælensmindes svar til mine anmerkninger til hennes reisebrev fra Palestina. Sælensminde har helt sikkert et varmt hjerte og et genuint engasjement for de som lider urett og overlast, i denne saken palestinaaraberne.

Jeg betviler ikke at hun skriver det hun har observert og opplevd. Jeg bestrider heller ikke at palestinere lider. Jeg har heller ikke skrevet at Norsk Folkehjelp ikke har orden i regnskapene. Arbeidet dere gjør for fred og samhold er prisverdig!

Mitt anliggende er at hun ikke forteller hele historien. Det hun har opplevd og fortalt er en del-sannhet, og jeg mener hun retter baker for smed. Hvorfor legger hun ikke skylden på de arabiske ledere? Både ledelsen i PLO og Hamas er påviselig korrupte og kontrollerende, som lederne i en rekke arabiske land er. Hvorfor blir ikke flyktningene integrert? Her er noen grunner for mitt syn:

PLOs og Hamas’ forhold til Israel. Det finnes en rekke eksempler på at man i skoler, og selv i barne-TV, fremmer jødehat, ja, gjør drap på jøder til en dyd. Det er helt offisielt at terrorister blir gjort til helter, eksempelvis 19 år gamle Omar som umotivert knivstakk og drepte en israelsk soldat i mars i år, og skjøt og drepte deretter en sivil tobarnsfar. Senere ble han drept i en skuddveksling. Han har nå fått en minnetavle og blir av Mahmoud Abbas gjort til helt og forbilde. En rekke slike tilfeller finnes.

Det er for øvrig vanskelig å forholde seg til et folk der det er en ære for ungdom å kaste stein mot sivile jøder og soldater.

Benektning av historien

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg, er ”vestbredden” jødisk kjerneland (Judea og Samaria som i 1948 ble gjort ”jøderent” etter at Jordan okkuperte området, og som noen jøder etter 1967 ønsker å flytte til.

Araberne benekter at jødene har historisk binding til området. Mahmoud Abbas benektet i en tale i mars 2018 at Holocaust har funnet sted, det skal bare være et ”påfunn av jøder, slik at ”Vesten” kan plassere dem og kolonialisere Midtøsten”.

Personlig kommer jeg nå rett fra Warzawa med sterke inntrykk om gettoen der under krigen. 400.000 jøder var innesperret og døde av sult, sykdom og deportasjon. Jeg besøkte Auschwitz/Birkenau, og er rystet til innerst i mitt vesen. Nesten alle kvinner og barn gikk rett i gasskamre. De sterkeste mennene fikk leve, og de jobbet seg i hjel i løpet av 2-3 måneder. 1,5 millioner døde i disse to leirene. De aller fleste var jøder.

Muslimske stater har fått FN (UNESCO) til å vedta at jødene ikke har noen kulturell eller religiøs arv i Jerusalem! Mye av det arabiske narrativet har vesten kjøpt.

Israelerne har en helt annen historie å fortelle, som kan bekreftes av enhver som vil, i et land med fri tilgang til kilder. Ord som ”folkerett”, ”okkupasjon”,” internasjonal lov”, og ”ulovlige bosetninger” blir brukt hver gang Palestina omtales, men er omdiskutert. Israelske parlamentarikere, og mange anerkjente folkerettseksperter andre steder i verden, er uenige i bruken. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg, er alt land vest for Jordan-elven folkerettslig Israelsk land (San Remo-avtalen og Folkeforbundet). FN-vedtak er ikke folkerett eller internasjonal lov.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vil de palestinske myndigheter ha fred?

Ved Camp David forhandlingene ble PLO tilbudt over 90% av Vestbredden inkludert den arabiske delen av Jerusalem, men Arafat sa nei. Ved hemmelige forhandlinger i 2008-2009 tilbød statsminister Olmert 100% av Vestbreddens areal inkludert den arabiske delen av Jerusalem og tilbakevending av 150.000 flyktninger. Pris? Å akseptere en jødisk stat, Israels blotte eksistens. Abbas sa nei. (Kilde Saeb Erekat, palestinernes sjefsforhandler).

Det finnes ikke en ansvarlig palestinsk leder som har akseptert staten Israel. Israel trakk bosettere ut av Gasa (gjorde det jøderent) til store protester fra sine egne og overgav det til palestinerne. Land for fred. Fikk de fred? Tusenvis av raketter mot det sørlige Israel, ja, helt til Tel Aviv. Man må ha bomberom tilgjengelig som kan nås innen kort tid for alle innbyggere, i Sederot nær Gasa, innen 50 sekunder.

Israel har innført blokkade av Gasa for varer som kan brukes til å utvikle våpen. Verden protesterer og det fremstilles som om alle varer blir blokkert. Fredelige demonstrasjoner er også en påstand. Enhver som følger med på nyhetene ser hvor fredelige de er.

Mange tar til orde for boikott av varer fra bosettere. Hvor stor plass tar bosetterne på ”Vestbredden”? Svar:3% - tre prosent- av arealet. Tydeligvis alt for mye. FN bestemmer at det er ulovlig. (Når fikk en nordmann forbud mot å bosette seg i Skåne?).

Vi må boikotte varer derfra. Ja vel. Det førte til at for eksempel SodaStream måtte flytte sin fabrikk ut av området og 500 arabere mistet arbeid. Arbeidsledigheten er for øvrig stor i området.

Muren eller gjerdet (95%) mot Samaria og Judea er ikke ønsket av noen, men en nødvendig beskyttelse mot terrorangrep, som etter at gjerdet kom, sank til en liten brøkdel.

Det finnes én jødisk stat med jødisk språk og identitet- demokratisk og med sivile rettigheter for alle. Det finnes 22 arabiske stater med arabisk kultur og språk, 57 muslimske stater. Israel utgjør 0,2% av arealet til den arabiske verden. Palestinske myndigheter definerer seg som en muslimsk og arabisk stat, men avviser at Israel kan være en jødisk stat. Jødene var før ca 2% av befolkningen i den arabiske verden, men etter 1948 har nesten 1 million blitt presset ut og Israel ble for mange en nødhavn.

Sælensminde påberoper seg støtte fra EU. Hun kan ta med FN. Eksempelvis ble Israel fordømt i FNs hovedforsamling 20 ganger hvert år mellom 2012 og 2016, mens alle andre land i verden bare ble fordømt fire ganger til sammen. FN, anført av muslimske stater, andre diktaturer, og med oljeavhengige vestlige land på slep, fører en verbal krig mot Israel.

Jeg velger å tro på folk. Arabiske ledere inkludert ledere i PLO og Hamas, sier at de vil ødelegge Israel og vinne tilbake tapt land. Jeg tror dem. Israel sier de vil ha fred med araberne og har vist dette ved en rekke anledninger. Jeg tror dem.

Sælensminde og jeg er åpenbart enige i et ønske: Tenk om de kunne rekke hverandre hendene og bygge landet sammen. Og leve i fred.

Artikkelen held fram under annonsen.

Per Torgeir Nilsen