Slitne: Jan Einar Strand og kollegaene i Lyse entreprenør og alle andre selskap er rimeleg sliten etter veker med køyring. Då er det på sin plass å takka for tilbakemeldingane dei har fått. (Arkivofoto)

Lyse Entreprenør takker syrlig for tilbakemeldingene etter tiårets vinteruker

Takk til de som bidrar til helheten med å spre edder og galle på sosiale medier og som gjør brøytesjåførjobben enda mer utakknemlig enn den allerede er for de som er ute.

Den villeste uken vi på våre åtte år har opplevd er over.

Og det er jo helt magisk hvor velvillige de lokale entreprenørene er til å stille opp, på tross av at de ikke har noen beredskap til dette.

Artikkelen held fram under annonsen.

Uvirkelig innsats

Takk til alle som har hatt forståelse for at vi gjør så godt vi kan. Det har faktisk blitt opplevet som en overvekt av dette der ute. Det gir motivasjon og energi.

Takk til egne ansatte og de som dukket opp underveis med ønske om å hjelpe, som har satt til side søvn og familie, for å holde maskineriet i gang.

Takk til alle entreprenører og andre som har stilt opp og hjulpet oss, og som har skaffet til veie personell til skiftturnuser. Dette har gjort oss i stand til å ha stort sett alt utstyr ute non-stop, døgnet rundt, siste halvdel av forrige uke.

Takk til våre kunder som stort sett har vist forståelse for lang gjennomkjøringstid til tider.

Foruten våre faste samarbeidspartnere; Service Partnerene, STM, Ulven Skog og Hage, HG Sanering, JKG, Søfteland Maskin, Knudsen Service og Anlegg, Dale Naturstein, AJ Montering, Bergene Bruk og Linga Maskin har også Lekven Entreprenør, Grunn og Betong, Lekven Bygg, Heggland Auto, PON utleie og mange selvstendig næringsdrivende stilt med utstyr og folk disse dagene.

Det viste seg at sammen ble vi verdens beste lag. Godt over 1 million kvm er arealene vi drifter, og disse var snø og stort sett isfritt innen 24 timer etter siste snøfall. Det er egentlig litt uvirkelig. Men med flinke folk er alt mulig. Veldig slitne, flinke folk.

Vi trenger ikke at det skal gå13 år til neste gang, men la det iallfall gå noen uker.

Ekspertise

Takk til alle som viser sin ekspertise på sosiale medier som gir oss innspill på hvordan dette egentlig burde vært gjort. Håper dere søker jobb hos oss eller bidrar fysisk neste gang.

Artikkelen held fram under annonsen.

Takk til de som bidrar til helheten med å spre edder og galle på sosiale medier, som gjør brøytesjåførjobben enda mer utakknemlig enn den allerede er for de som er ute. De er vant til mer knyttnever enn positive ord, vanligvis også.

Vi kan ikke ha beredskap for slike værhendelser her på Vestlandet. Det er 13 år siden sist vi hadde liknende snøfall, og det kan gå13 år til neste gang? Vi server 98% av behovet ved normal vinter her på Vestlandet med «lekebiler med plastikk-skjær». Noen traktorer har vi også, som egentlig koster mer enn de smaker med det timeantallet de faktisk brukes normal.

Nå fikk vi ikke bare bruk for alt vårt, men også alt annet vi klarte å oppdrive av kjøretøy. Vi hadde egentlig ute vel så mye tungt utstyr som «lekebiler» den siste uken. Skulle vi hatt en slik grunnberedskap hos oss, da ville mest sannsynlig 50 prosent av utstyret stå seg i hjel og rustet bort før vi fikk bruk for det.

Denne gangen kunne vi hatt bruk for enda mer utstyr for å slippe å prioritere og omprioritere hele veien. Og vi har lært at å flytte snø ikke er så enkelt om det skal gjøres med annet utstyr enn plog. Vi holder på fortsatt på å fjerne snøen på enkelte steder.

Til neste jul ønsker vi oss en stor traktor med hardt plast skjær.

Jan Einar Strand

Dagleg leiar