Mange rom og kvalitetar: Fjellheim har rom og kvalitetar til å bli eit brukshus/grendahus for born, ungdom og vaksne i alle aldrar. Vi håpar sjølvsagt også at Fjellheim framleis er interessant for leiinga i Oseana. Foto: Patrik Wiers

Mot lysare tider for Fjellheim

Etter snart 10 år med avstengt Fjellheim, ser det endeleg ut som det kan bli lys og aktivitet att i bygget.

Foreløpig er det berre lyslenkene ute på balkongen som lyser i Fjellheim, men etter kommunestyremøtet 15. desember kan vi endeleg sjå lys i tunellen. Etter at Frp/H vart redusert frå 18 til 16 representantar i det nye kommunestyret, må dei no finna seg i å spela andrefiolin dei neste tre åra.

I budsjettframlegget som posisjonen fekk banka gjennom, er Fjellheim tilgodesett med kr 200.000 i 2021. Sjølv om det er ein beskjeden sum, er det nok til å dekka straumutgifter i 2021, og nokre heilt nødvendige reparasjonar. Like viktig er signalet om at ein no ønskjer å få Fjellheim opp å gå att i løpet av 2021.

Nesten 10 år med nedstenging

Fjellheim har vore nedstengt frå sommaren 2011. Mykje inventar og utstyr som var nødvendig for å driva med aktivitetar og arrangement er gitt bort til lag og organisasjonar i bygda. Sceneteppe, lysanlegg, stolar, bord, steamer, komfyr, minst 80 middags- og kaffisett, bestikk osb. er borte. Halve ribbeveggen er saga av, og montert i roklubben sine lokale. Kor alt det andre er blitt av, veit eg ikkje, men no er tida inne for å sjå framover.

Kva skjer vidare med Fjellheim?

Mange er naturleg nok skeptiske til at eit såpass stort bygg frå 1938 som har stått avstengt utan særleg varme i snart 10 år, og ribba for inventar og utstyr, er verdt å satsa på. Eg ville også vore skeptisk dersom Fjellheim hadde vore i same forfatning som bygget var i, før den store oppgraderinga i 1990-1992.

Foreningen Bevar Fjellheim (FBF) har sett på fleire driftsmodellar for Fjellheim som er basert på mest mogleg frivillig innsats. No er det om å gjera å få «samla troppane», og laga ein slagplan for drift, vedlikehald og nødvendig oppgradering før Fjellheim kan takast i bruk ein gong i løpet av 2021.

Fjellheim har rom og kvalitetar til å bli eit brukshus/grendahus for born, ungdom og vaksne i alle aldrar. Vi håpar sjølvsagt også at Fjellheim framleis er interessant for leiinga i Oseana.

26. februar 1911 innvigde Os Turn- og Musikkforening den første Fjellheim-bygningen, og som seinare brende ned til grunnen i 1936. Vi får kryssa fingrane for meir liv og lys i Fjellheim i løpet av året, 110 år etter at parafinlampane vart tende i gamle Fjellheim.

Tore Moberg

Foreningen Bevar Fjellheim