Protest: 23. juni, altså dagen etter at meldinga kom om at årsmøtet var utsett, vart det sendt inn protest mot at årsmøtet skulle utsetjast. Foto: Linda Nytræ

Ope brev til styret i Os & Fusaposten: Årsmøtet må haldast no!

Styret har altså hatt rikeleg tid, over tre veker, på å reagera. Kor lang tid treng ein for å setja opp ei sakliste?

Ope brev til styret i Os og Fusaposten AS - styreleiar Elisabeth Netland og styremedlemene Odd Øie, Reidar Hystad, Egil Haugland og Benjamin Søgnen Olsen (representant for dei tilsette)

29. mai vart det sendt ut innkalling til nytt årsmøte tysdag 30. juni i Os og Fusaposten AS . Dette vart gjort etter at årsmøtet torsdag 28. mai i Vognhallen på Os vart avlyst etter halvannan time. Nore Neset aktivitetshus var sett opp som ny møtestad 30. juni.

Måndag 22. juni, ei veke før det nye møtet skulle haldast, sender styreleiaren ut eit brev til aksjonærane, der det heiter at styret samrøystes har vedteke å utsetja årsmøtet til måndag 24. august.

Dei skuldar på korona og på at det er spørsmål kring røysting som treng avklaring, og at det i tillegg er kome innspel frå aksjonærar om forretningsorden m.m.

Men røysterettsreglane er avklara for lenge sidan.

Eit framlegg om forretningsorden og meir spesifisert sakliste til årsmøtet vart sendt til styreleiaren 30. mai. Styret har altså hatt rikeleg tid, over tre veker, på å reagera. Kor lang tid treng ein for å setja opp ei sakliste?

Siktemålet er klart nok: 24. august har dei to borna til styremedlem og største aksjonær Odd Øie, Kari og Vidar Øie Nilsen, fått kjøpt seg vidare opp i avisa. Fristen for å bruka forkjøpsretten er gått ut – også for Odd Øies sal av 15 aksjar for kr 301.500 til Lars Øie i Hosle i Bærum og 25 aksjar for kr 527.500 til Leif Johansen i Ski i Akershus. Ved å selja til slekt og vener reknar han tydelegvis med å kunna omgå selskapets vedtekter, som seier at ingen aksjonær kan røysta for meir enn 10 %.

23. juni, altså dagen etter at meldinga kom om at årsmøtet var utsett, vart det sendt inn protest mot at årsmøtet skulle utsetjast. 24 aksjonærar var med på protesten. Dei representerter 14 % av aksjekapitalen i selskapet. I følgje aksjeloven § 5-6 (2) er det nok med 10% for å kunna krevja ekstraordinær generalforsamling. Også andre aksjonærar har sendt inn protestar.

No er me komne til 27. juni, og me har enno ikkje høyrt noko frå styret.

Christian Fr. Stabell

Artikkelen held fram under annonsen.

(aksjonær og tidlegare ansvarleg redaktør og dagleg leiar)

Bergljot Lyssand Bjørø

(aksjonær og leiar i valnemnda i år)

Ingolf Greve Magnussen

(aksjonær)

Ingebjørg Astrup

(aksjonær)

Hallgeir Aase

(aksjonær)

Kari Dale Pedersen

Artikkelen held fram under annonsen.

(aksjonær og tidlegare styreleiar)

Ivar Hellebø

(aksjonær og tidlegare styreleiar)

Heidi Baldersheim

(aksjonær og 2. vararepresentant til styret)

Anne Lise Blix

(aksjonær)

Bård Ekeberg

(aksjonær og tidlegare styreleiar)

Bjørn Atle Gildestad

Artikkelen held fram under annonsen.

(aksjonær)

Ellen Marie Hagevik

(aksjonær)

Einar Moberg Heggland

(aksjonær og tidlegare styreleiar)

Gunvor Sverkmo Heggland

(aksjonær og tidlegare styremedlem)

Anne-Margrethe Matre Hjemdal

(aksjonær og tidlegare styremedlem for dei tilsette)

Hjørdis Juvik

(aksjonær og tidlegare styremedlem)

Laila Stabell

(aksjonær)

Bjørg Magnussen

(aksjonær og tidlegare leiar av valnemnda)

Kari Bjørnevik Thuen

(aksjonær og tidlegare styremedlem for dei tilsette)

Johs. Thuen

(aksjonær)

Jørgen Blix

(aksjonær)

Ole Martin Pedersen

(aksjonær)