Illustrasjonsfoto: Henk Rozeboom reagerer mellom anna på det han opplever som dårleg koordinering.

På motorveien kjører en nesten tom buss bak en full buss

Her må Skyss skjerpe seg.

Jeg opplever også, spesielt om ettermiddagen, ganske fulle busser, og har gjort meg noen refleksjoner:

Mange som skal til Minde, Fjøsanger og Lagunen tar linje 600 istedenfor Bybanen (andre alternativer).

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er dårlig informasjon om når en ekstra buss kjøres. Skyss kunne informere om det i appen.

Det er mange nye passasjerer spesielt fra Lagunen, Sandsli og Flesland, som tidligere ikke har tatt linje 600, som nå tar bussen fra Lagunen.

På vei hjem, stiger jeg på bussen på Danmarksplass, og har opplevd ved flere anledninger, (i de tilfeller ekstra buss blir satt inn) at den fulle bussen kommer først, og så kommer den «tomme» bussen. Det samme skjer ved Lagunen; at en stappfull buss tar inn nye passasjerer. På motorveien kjører en nesten tom buss etter den fulle bussen..

Her må Skyss skjerpe seg og instruere sjåførene når to busser settes inn.

Jeg er veldig fornøyd med at det går mye raskere å komme til og fra jobb i Bergen, men jeg reagerer på at Skyss ikke klarer å håndtere den ikke uventede økningen i antall passasjerer.

Her er det kommunikasjon som er for dårlig, og en bør instruere sjåførene hvordan de på en effektiv måte kjører to busser samtidig.

Det er for meg også uforståelig at Skyss ikke tar den økte etterspørselen på buss mer alvorlig. De risikerer at folk endrer reisevanene når de opplever stadig fulle busser hvor de må stå store deler av turen.

Henk Rozeboom