Håper enkelte kutt blir stoppet: - Når politikerne holdes ansvarlig for kuttene, håper SV det kan føre til at enkelte kutt blir stoppet, skriv Asle Olsen (SV) i dette lesarbrevet.

Politikerne må holdes ansvarlig

Når flertallet ønsket å unngå eiendomsskatt og heller kutte kraftig i tjenestene de neste årene, er det viktig for SV at det kommer tydelig frem at det er et politisk valg.

I sist kommunestyremøte stemte SV for opprettelsen av et utvalg som skal jobbe tett med kuttene i kommunen. Debatten rundt vedtaket har vært preget av en hard tone, både i møtet og i sosiale medier i ettertid. Uttrykk som «mistillit», «rotter seg sammen» og at det var «frekt» ble brukt, for å nevne noe. Men stemmegivingen til samtlige parti var helt logisk utifra deres ståsted, og det burde verken være sjokkerende eller grunn til å heve stemmen såpass mye som enkelte gjorde.

For SV sin del handler dette om ansvarliggjøring. Vi ønsket, og ønsker fortsatt å innføre eiendomsskatt for å unngå flere kraftige kutt de neste årene, noe kommunedirektøren er enig i. For oss er det viktig å ta vare på tjenestene og de ansatte i kommunen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Når flertallet likevel ønsket å unngå eiendomsskatt og heller kutte kraftig i tjenestene de neste årene, er det viktig for oss at det kommer tydelig frem at det er et politisk valg. Den beste måten å få dette frem på, er om politikerne selv må avgjøre hvor det kuttes istedenfor at administrasjonen finner alle kuttene og politikerne får «æren» for å ha stoppet noen få kutt. Når politikerne holdes ansvarlig for kuttene, håper SV det kan føre til at enkelte kutt blir stoppet.

Prosjektet «Bjørnafjorden 22» er et eksempel på en arbeidsmetode for slike kutt som vi ikke kan støtte nå når kuttene går ut over det administrasjonen har anbefalt. For oss er det viktig at kommunestyret ikke overlater det vanskelige arbeidet til administrasjonen. SV fryktet at det var slik Ap og Sp planla å gjennomføre også de neste rundene med kutt, et inntrykk som dessverre ble forsterket under debatten i kommunestyremøtet.

Jeg skjønner godt at Ap og Sp stemte mot opprettelsen av utvalget. De ønsket å fortsette med samme arbeidsmåte som i «Bjørnafjorden 22», noe som skyver en større del av ansvaret over på administrasjonen og vekk fra politikerne.

Opprettelsen av et utvalg uten nevneverdig politisk makt, hvor alle parti stemte etter hva som var best for dem, burde ikke ført til en så opphetet debatt som det gjorde.

La oss håpe at alle kan puste med magen i tiden fremover og sørge for et godt politisk klima.

Asle Olsen

Kommunestyrerepresentant for SV