Hvordan: Hvordan kan politikere vedta at vi skal betale for varer og tjenester som ikke blir levert/benyttet?

På hvilket grunnlag kan man kreve samme bompengesats for Fanafjellet som nye E39?

Hvilke forbedringer har innbyggerne i Lysefjorden som er nødt til å benytte seg av Fanafjellet fått som forsvarer bompenger på 44 kroner?

Inflasjon/krympflasjon er en av mange saker som har preget nyhetsbildet i 2023. I hovedsak er det matvare- og strømprisene som har fått mest oppmerksomhet. Dette har blant annet medført at regjeringen ønsker å gjennomføre et marginstudie for å se hvor pengene i verdikjeden blir av i tillegg til strømstøtte for private husholdninger.

Jeg er takknemlig for alle tiltak som gjøres for at vi skal opprettholde kjøpekraften, men spørsmålet mitt er om regjeringen og politikere på lokalt plan burde se nærmere på hvordan de prissetter sine varer og tjenester.

Artikkelen held fram under annonsen.

31. oktober 2023 åpnet vegvesenet ny trasè på E39 mellom Svegatjørn og Rådalen, et fantastisk prosjekt som har kortet ned reisetiden mellom Halhjem og Bergen vesentlig. Besparelse i reisetid og mindre slitasje på kjøretøy kan forsvare den forholdsvis høye bompengeavgiften for å benytte den nye traséen.

Det jeg ikke forstår er på hvilket grunnlag man kan kreve samme bompengesats for å kjøre over Fanafjellet eller «gamle E39» forbi Bahus.

Det er mange som bor på strekningen Os-Vallaheiene som foretrekker å reise til Os for å handle fremfor til Nesttun. Hvilke forbedringer på veien har de fått som tilsier at det skal betales 44 kroner for reisen?

Hvilke forbedringer har innbyggerne i Lysefjorden som er nødt til/ønsker å benytte seg av Fanafjellet fått som forsvarer bompenger på 44 kroner?

I tillegg er det mange grupper som av ulike årsaker ikke kan/ønsker å benytte den nye veien, her kan nevnes eldre som ikke er komfortabel med motorvei, personer med fobi for tunneler og lokal varetransport. Hvilken nytte har disse av den nye veien de betaler for?

Et prosjekt vi kan sammenligne oss med, er RV7 i Halllingdal ved Krødern. Ved Ørgenvika kan man velge om man vil betale 78 kroner for å kjøre den «nye» veien gjennom tunnelene eller kjøre gratis via Noresund. De gangene jeg har kjørt denne distansen, er valget enkelt. Jeg velger raskeste trasé og betaler gjerne bompenger for nytten veien gir meg.

Da er spørsmålet mitt til dere politikere:

Hvorfor er det forskjell på disse to nevnte veiprosjekter med hensyn til valgfrihet for bilistene?

Artikkelen held fram under annonsen.

Hvordan kan politikere vedta at vi skal betale for varer og tjenester som ikke blir levert/benyttet?

Kjell Gytri