Varsel: Denne måneden kom UNICEFs første klimarisiko-index for barn. Denne tallfester det klimastreikende ungdom over hele verden har varslet oss voksne om, for en stund siden.

Selvfølgelig bør vi slutte med vårt forferdelige skadeverk mot verdens barn

Særlig barn er utsatt for klimatruslene, fordi tørke bringer matforsyningen i fare, mens barn trenger sunn og tilstrekkelig med mat i sin oppvekst.

Et knapt flertall av Norges befolkning ønsker fortsatt leting etter petroleum. Argumentene rekker fra "verden vil trenge olje og gass enda en stund fremover", via "det vil gi oss inntekter til å fase inn alternative teknologier", eller "hvis Norge slutter med oljeleting, kommer andre land til å erstatte vårt volum, slik at effekten for klimaet blir null", til "Norge vil tape penger og leverandørindustrien vil tape store oppdrag", og så videre. Mens FNs leder António Guterres trygler medlemsstatene om å stoppe all fossil industri hurtigst mulig.

Denne måneden kom UNICEFs første Klimarisikoindex for barn.

Artikkelen held fram under annonsen.

Denne tallfester det som klimastreikende ungdom over hele verden har varslet oss voksne om, for en stund siden. En milliard barn - nesten halvparten av verdens barn - er i ekstrem fare på grunn av klima- og miljøtrusler i sårbare lokalsamfunn. 99% av alle barn i verden er utsatt for minst én klimatrussel, varsler UNICEF.

Særlig barn er utsatt for klimatruslene, fordi tørke bringer matforsyningen i fare, mens barn trenger sunn og tilstrekkelig med mat i sin oppvekst. Matmangel kan føre til at familien må flykte, slik at skolegang til barna blir avbrutt; eller at jentebarn blir bortgiftet tidligere enn vanlig for å ha et barn færre å brødfø.

Klarer vi voksne å lese forbi slike opplysninger? Vi som kanskje husker hva foreldre eller besteforeldre kunne fortelle om idealene som gjaldt i misjonens glansdager. Da det var om å gjøre å lindre nøden til mennesker i fattige land.

Vi som nesten alle i vår ungdom har blitt konfirmert i kirken og enda husker essensen i den kristne tro? Holder våre 'rasjonelle’ unnskyldninger? Våre bortforklaringer? Vår selvsentrerte holdning? Hva tror vi Jesus ville ha sagt om oss? Hva ville vi ha svart om vi ble stilt til ansvar?

Jeg tror det eneste hederlige svaret er: "Selvfølgelig bør vi slutte med vårt forferdelige skadeverk mot verdens barn!"

Bjørghild des Bouvrie

Styremedlem

Besteforeldrenes klimaaksjon

Artikkelen held fram under annonsen.