Blomebed: Eg trur ikkje eg var den einaste som reagerte på dette.

Skuffande å sjå skilnaden

Står det verkeleg så dårleg til i kommunen?

Bileta syner skilnaden på blomebed og pynting 17. mai i Os sentrum og Bergen 18. mai.

Står det verkeleg så dårleg til i kommunen at ein ikkje greier å halda blomebeda i sentrum i betre stand?

Artikkelen held fram under annonsen.

Frå Bergen: Slik såg det ut i Bergen 18. mai.

Eg trur ikkje eg var den einaste som reagerte på dette.

Det var i alle fall fleire som reagerte då vi stod og venta på 17. mai-toget og såg korleis blomebedet langs hovudvegen i sentrum såg ut.

Aage Melstveit