Bør være forsiktige: Alle bør være forsiktige med å fordømme andre mennesker, enten det gjelder tro, livssyn, politisk standpunkt eller andre årsaker. Foto: Privat

Sogneprest Ekerhovd bør bli fratatt sitt embete

Vi har ytringsfrihet i Norge, og som privatperson kan selvsagt Einar Ekerhovd si og skrive det han mener, men ikke skjule seg bak sitt presteembete.

I Os & Fusaposten 8. juni er det to artikler som er ganske sjokkerende, hver på sin måte. Vi kan lese om Lina Tennefoss Vatshelle sin traumatiske opplevelse - å måtte abortere på grunn av medisinske årsaker. På neste side kan vi lese om sogneprest Einar Ekerhovd sin fordømmelse av abort.

Jeg vil gi min fulle støtte, forståelse og medfølelse til Lina Tennefoss Vatshelle og hennes familie for den vanskelige prosessen og tiden de har gjennomgått.

Til sogneprest Ekerhovd vil jeg si følgende: Skam deg, du har ingen rett til å fordømme personer eller deres handlinger.

Les også
— Eg kan ikkje vera medlem av statskyrkja når prestar flaggar meiningane sine på ein så brutal måte
Les også
— Eg er ikkje ute etter å ta Lina eller andre i hennar situasjon. Det er vedtaket eg reagerer på

Denne saken har versert på internett ca. 1 uke, der jeg blant annet fikk følgende kommentar: «Så en prest etter din mening skal være politisk korrekt, og trosse Guds Ord for å inkludere alle i verdens villfarelser?».

Alle prester i Den Norske Kirke (heretter kalt Statskirken) skal være politisk korrekte. De har en offentlig stilling, lønnes av det offentlige, og må følge lover, regler og normer som gjelder i Norge og i Statskirken. Det betyr at Einar Ekerhovd må følge sin stillingsinstruks, som er skrevet av hans ledere og ikke av Gud. Ellers kan han og hans likesinnede melde seg inn i en frikirke.

Vi har ytringsfrihet i Norge, og som privatperson kan selvsagt Einar Ekerhovd si og skrive det han mener, men ikke skjule seg bak sitt presteembete.

Uansett så mener jeg at alle bør være forsiktige med å fordømme andre mennesker, enten det gjelder tro, livssyn, politisk standpunkt eller andre årsaker. Respekt og diskusjon løser mange konflikter.

Vi har en salme som heter «Gjør døren høy, gjør porten vid». Jeg har forstått at det betyr at alle er velkommen til kirkerommet. Her kan alle føle seg trygge, bli mottatt med et varmt hjerte, dele sine sorger og gleder, be eller bli bedt for, søke trøst, osv.

Men å bli møtt med fordømmelse, trodde jeg ikke eksisterte i dagens samfunn.

For 20-30 år siden hadde vi Børre Knudsen og Ludvig Nessa, som begge hadde usaklige argumenter og virkemidler i sin protest mot abort. Begge ble i Høyesterett avskjediget fra sine embeter som prester, og sogneprest Ekerhovd sine holdninger og handlinger minner en god del om de overnevnte prestene.

Artikkelen held fram under annonsen.

Så jeg håper Fusa sokneråd gir sin støtte og sympati til Lina Tennefoss Vatshelle og hennes familie, ved å erklære at sogneprest Ekerhovd er uønsket.

Sokneprest Einar Ekerhovd er framlagt lesarbrevet, men ynskjer ikkje å kommentera saka.

Terje Navdal