Bør se til andre prosjekt: – De 37,5 milliarder kronene motorveien vil koste, er penger man kunne brukt på bærekraftige samferdselstilbud i Vestland.

Stopp monsterveiprosjektet Hordfast!

Natur og ungdom krever at planene om monsterveiprosjektet Hordfast stanses.

På strekningen Stord-Os planlegges utbygging av en firefelts motorvei kjent som Hordfast, som en del av prosjektet Fergefri E39. Hordfast vil meie over verdifull skog på Tysnes, som omfatter over 40 ulike naturtyper Norge har et ansvar for å bevare.

Skogtypen er den best egnede naturtypen til lagring av karbon og har derfor enorm nasjonal og internasjonal betydning. Vegvesenet har i tillegg registrert 375 truede plante- og dyrearter i strekningen der motorveien er planlagt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ifølge Naturvernforbundets granskning av Statens Vegvesens utslippsrapport, vil utbyggingen av veien føre til et utslipp tilsvarende 8.000 årlige flyturer mellom Bergen og Stavanger i 60 år.

I tillegg vil trafikken mot Bergen økes betraktelig som følge av prosjektet. De 37,5 milliarder kronene motorveien vil koste, er penger man kunne brukt på bærekraftige samferdselstilbud i Vestland, som bybane over bryggen og annen baneutbygging, eller forbedring og rassikring av noen av Norges farligste, allerede eksisterende veier.

Natur og ungdom, som var samlet til landsstyremøte 17. februar, krever at planene om monsterveiprosjektet Hordfast stanses.