Valgløfter: Selvsagt forventer vi at ordfører og resten av posisjonen holder valgløftene sine.

Taushet er også et svar

Hva skal til for å være likestilt i Bjørnafjorden kommune? Hva skal til for at Bjørnafjorden kommune er en kommune for alle? Og har vi egentlig en ordfører og en posisjon som ivaretar alle våre innbyggere, eller bare noen?

Vi i NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) har fremmet flere saker det siste året hvor vi har kommet med påstander som vi forventet at politikerne ville svart oss på. Istedenfor blir vi møtt med taushet. Påstander som er vonde å si høyt, men det er et faktum at alle barn ikke er like mye verdt i vår kommune. Tausheten vi blir møtt med, bekrefter det.

I forbindelse med temakvelden vår med Tom Tvedt i januar ble ordfører Terje Søviknes invitert personlig av Tom. Han stilte ikke.

Artikkelen held fram under annonsen.

I starten av februar hadde vi besøk av TvBra på torsdagsgruppen. I sendingen som ble publisert 12 april, forteller TvBra at de har sendt flere henvendelser for å få en uttalelse av ordføreren vår. Første gang de tok kontakt, sa han at han var vekkreist. Deretter har de sendt fire henvendelser. Ordføreren vår har ikke svart. Igjen svarer han med taushet. Det er klart det er skuffende. Vi forventer mer av ordføreren vår!

I Fremskrittspartiet sitt partiprogram for 2023-2027 står det følgende: «Psykisk utviklingshemmede skal så langt som mulig gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre. Forholdene må derfor legges til rette for at psykisk utviklingshemmede kan leve et så normalt liv som mulig, både ved å delta i arbeid, fritidsaktiviteter og ha samme frihet som andre til å velge boform».

Høyre skriver på sin side: «Vår oppgåve er å sørge for at menneske kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skapar ikkje politikk for kommunen, men for alle som bur der. Høgre trur på eit samfunn som gir moglegheiter for alle».

Selvsagt forventer vi at ordfører og resten av posisjonen holder valgløftene sine!

Vi i NFU forventer at Bjørnafjorden kommune har et samfunn for alle. Taushet er også et svar, og en bekreftelse på at ikke alle innbyggere i vår kommune er inkludert i fellesskapet. Vi forventer å se en endring på dette.

Vi har forståelse for at alle våre politikere har mye å sette seg inn i, i det arbeidet de gjør for kommunen vår. Vi i NFU vet at regelverket rundt barna våre er omfattende og krevende. Her er det ikke bare oppvekst, eller bare helse, eller bare kultur-avdelingen som er involvert. Sammensatte, gode tverrfaglige tjenester er det som skal til for å gi et helhetlig tilbud og en god hverdag.

For å gjøre gode informerte valg som politiker, mener NFU også at det er klokt å snakke med og lytte til de som vet hvor skoen trykker. Det er slik man sørger for å være en politiker for alle, og ikke bare noen. Da må ordfører og posisjonen hans velge en annen strategi enn taushet.

Taushet er ikke å sørge for å være et samfunn for alle. Taushet ekskluderer.

Artikkelen held fram under annonsen.

NFU Bjørnafjorden lokallag